59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Vaktchefen

Information från Polisen

Nedanstående information har erhållits från Polisen vis Båtsamverkan:

 

STÖLD AV BÅT/MOTORDRIVEN

Verkstadsvägen, inhägnat område, Västerhaninge mellan den 7/2 kl 18.30 – 8/2 kl 06.00. Båten stod på en trailer.


STÖLD AV BÅTMOTOR

Baldersvägen (början), Dalarö mellan den 2/2 kl 22.30 – 3/2 kl 06.30. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor. Märken finns i gräsmattan runt båten.

Torsvägen (mitten), Dalarö mellan den 5/2 kl 15.00 – 7/2 kl 07.20. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor som satt på båten som är upplagd på målsägarens tomt.

Hoppetvägen (början), Muskö mellan den 5/2 kl 15.00 – 11/2 kl 14.00. Okänd gärningsman har stulit båtmotorn från båten som ligger på land för vinterförvaring.


STÖLD FRÅN BÅT

Dalarö Båtklubb, Dalarö Varvsväg, Dalarö mellan den 10/1 – 31/1.  Okänd gärningsman har brutit upp dörren till båten och tillgripit gods. Båten är upplagd på båtklubben.

Hoppetvägen, Muskö mellan den 26/12 kl 14.00 – 19/2 kl 14.00. Målsägaren har fått sin motorkåpa stulen.


STÖLD AV BÅTSLÄP

Stenfatshamnen, Stenfatsvägen, Dalarö mellan den 10/2- 15/2 kl 07.30. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båttrailer inne på båtklubbens område.

Information från polisen

Nedanstående information har lämnats av polisen via Båtsamverkan:

STÖLD AV BÅT

Västerhaninge Båtklubb, Muskö, Västerhaninge mellan den 1/12 kl 17.00 – 5/12 kl 14.30. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båt som låg i vattnet vid den låsta bryggan. Båten blev stulen från vattensidan. Kättingar  var avklippta/avsågade. Båten blev senare funnen, men då saknades båtmotorn.

Fållbrunnavägen, Västerhaninge Båtsällskap, Västerhaninge mellan den 29/11 – 3/12. En målsägare fick tillbaka sin återfunna stulna båt som stals någon gång under ovan angiven tidsperiod. Båtmotorn saknades dock.

STÖLD AV BÅTMOTOR

Betebyvägen, parkering, Österhaninge mellan den 7/12 kl 21.30 – 8/12 kl 14.00. Okänd gärningsman har tillgripit en båtmotor samt hydralstyrning.

Hjortstigen, Dalarö mellan den 26/11 kl 19.00 – 6/12 kl 15.45. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor från båten som låg på land vid fritidshuset.

Runmarövägen, p-plats mot Gränövägen, Dalarö mellan den 28/11 – 22/12 kl 11.30. Kablar och bultar kapade och motorn stulen.

Sjövägen (början), Muskö mellan den 18/12 kl 15.00 – 22/12 kl 14.00. Bortmontering av motor och reglagebox. Båten ligger på en trailer.

 FÖRSÖK TILL STÖLD AV BÅTMOTOR

Dalarö Varvsväg, Dalarö Båtklubb, Dalarö mellan den 22/12 – 31/12. Okänd gärningsman har försökt stjäla målsägarens båtmotor. Avklippta slangar och sönderborrade bultar. Båten upptagen på land över vintern.

 STÖLD FRÅN BÅT

Östnoravägen, båtklubb, Östnora camping, Västerhaninge mellan den 15/11 – 2/12. Då en polispatrull tog upp en anmälan om båtmotorstöld, så kom en annan målsägare till platsen för att anmäla stöld av motorkåpa till sin utombordare.

 FÖRSÖK TILL STÖLD FRÅN BÅT

Utövägen (slutet), Dalarö mellan den 16/12 kl 16.30 – 17/12 kl 09.30. Okänd gärningsman har försökt stjäla växelhuset från målsägarens båtmotor. Båten står på trailer vid målsägarens villa.

Meddelande från polisen

BÅTSAMVERKAN

 STÖLD AV BÅTMOTOR

Badhusviken, Finkaruddens camping, Gålö mellan den 15/10 kl 12.00 –  4/11 kl 14.00. Tillgrepp av båtmotor och tank. Det finns en låst grind som måste passeras för att komma fram till målsägarens båt som är förtöjd vid en brygga.

Kärrmaräng, Gålö mellan den 28/10 – 4/11 kl 13.00. När målsägaren skulle ta upp sin båt för säsongen, upptäckte denne att båtmotorn saknades. Även grannens båtmotor saknades.

 Kärrängsvägen, båthamn, Gålö mellan den 30/10 kl 12.00 – 5/11 kl 11.00. Okänd gärningsman har klippt loss målsägarens motor.

 Masugnsvägen, Muskö den 13/11. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båtmotor som satt fastmonterad på båten som är upplagd på en tomt.

 Björkövägen (början), Dalarö mellan den 10/11 – 19/11 kl 08.00. Okänd gärningsman har stulit målsägarens motor som låg på en trailer.

Österuddsvägen, Muskö mellan den 1/10 – 12/11 kl 10.00. Okänd gärningsman har brutit upp motorlåset, kapat en kätting som var fastlåst vid. Båten ligger fastkedjad på slipers.

Kattviksvägen (början), Dalarö mellan den 13/11 kl 08.00 – 27/11 kl 12.00. Okänd gärningsman har kapat bultar och klippt kablar, för att sedan tillgripa båtmotorn. Båten är upplagd på målsägarens tomt.

 STULET BÅTSLÄP

Finkaruddsvägen, båtplats/sommarplats, Gålö mellan den 30/10 kl 12.00 – 6/11 kl 09.00. När målsägaren skulle ta upp sin båt, upptäckte denne att båtsläpet var stulet.

Karlslunds Marina, Dalarövägen, Dalarö mellan den 1/11 – 8/11. Okänd gärningsman har tillgripit målsägarens båttrailer som var uppställd och fastlåst på marinans område.