obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Hamnen

Nybyggnation av mastkransbryggan

Nu har de nya balkarna från Estland anlänt och fundamenten är rensade från de tidigare bultförbanden. Fundamenten kommer att vägas av och nya bultar kommer att fästas med början i kommande helg. Upphandlingen av brädfodringen är klar och Optimera fick beställningen (fyra anbud erhölls). Mastkransförlängningen är f.n. på galvanisering och bör bli klar i veckan. Rivningsresterna av gamla bryggan är borttransporterade och sjösättningsrampen är således frigjord.

För närvarande behövs som tidigare meddelats ingen personalförstärkning (arbetsflottarna bär inte så många personer). Ber att ni slänger ett ”getöga” på vår hemsida emellanåt för uppdatering av ev. önskemål från min sida.

Avslutar med en bön och ett hopp om att vi blir klara i tid men det kommer att bli mycket mycket tajt.

Ronald

Nybyggnation av mastkransbryggan Läs mer »