obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Oxnö Båtförenings styrelse 2023

Mats Landberg

Ordförande

ordf@oxnobatforening.se

Vaktchefen

Björn Hollertz

Vice ordförande + Vaktchef

viceordf@oxnobatforening.se

Magnus Lagergren

Magnus Lagerberg

Hamnkapten

hamnkapten@oxnobatforening.se

Bjarne Edlund

Vice hamnkapten

vicehamnkapten@oxnobatforening.se

Anette Högström

Sekreterare

sekreterare@oxnobatforening.se

Jenny Broberg - Kassör

Jenny Broberg

Kassör

kassor@oxnobatforening.se

Johan Strömbäck

Underhållsansvarig

underhall@oxnobatforening.se

Varvschefen

Pälle Unnermark

Varvschef

varvschef@oxnobatforening.se

Anette Högström

Miljöansvarig

miljo@oxnobatforening.se