obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Oxnö Båtförenings sektioner

Klubbsektionen

Ansvarig: Anna Hejdenberg
E-post: klubbsektionen@oxnobatforening.se
Hans Söderström

Förutom att ordna fika inför årsmötet har Klubbsektionen till uppgift att varje år anordna Oxnö Båtförenings hamnfest. Den går av stapeln i slutet av augusti och brukar sammanfalla med kappseglingen Södertörnpokalen som anordnas av Oxnö Båtförenings seglarsektion. Dagen har blivit en riktigt trevlig dag i Oxnö Båtförenings regi och ambitionen från Klubbsektionens sida är att det ska var en fest för alla medlemmar i alla åldrar – även barn – och att hamnfesten är en tradition där alla känner sig välkomna och där vi inom klubben har en möjlighet att lära känna varandra under lite lättare former.

Underhållssektionen

Ansvarig: Johan Strömbäck
E-post: underhall@oxnobatforening.se

Arbetsledare Underhåll:
Tomas Wendt
David Archer

Funktionärer Underhåll:
Bertil Käck
Tobias “Tobbe” Sköld
Jonas Bergström
Johan Lundgren
Stefan Prins (elektriker) 

Rolf Gerdén (elektriker)

Underhållssektionen reparerar och underhåller vår anläggning. Vi har ett rullande schema för vilka medlemmar som ska delta. Samtliga deltagare under en arbetsdag bjudes på lunch, i form av korv och smörgås. Kontakt med underhållssektionen får du genom att kontakta chefen för underhållssektionen.

Hamnsektionen

Om ni önskar kontakt med Hamnsektionen så är det säkraste och snabbaste sättet att få kontakt genom att maila till respektive.

Ansvarig: Magnus Lagerberg

E-post: hamnkapten@oxnobatforening.se

Ansvarig för vinterliggare: Joachim Wallenstein
E-post: jocwal@carnegie.se

 • Hamnsektionen hanterar sommarplatser vid våra bryggor
  (Förturskön för att byta bryggplats. Ändringsblanketten ska användas när man vill byta bryggplats samt skickas till medlemsansvarig.)
 • Utlämning av nycklar
 • Försäljning av klubbvimplar
 • Samtliga bryggärenden

Varvssektionen

Ansvarig: Pälle Unnermark
Epost: varvschef@oxnobatforening.se

Varvspersonal:
Kjell Bergström
Kalle Ottosson
Morgan Lindmark
Lennart Arnerbeck
Bengt Öberg
Henrik Rand
Ulf Nylander
Hampus Lindgren
Linus Vainio

Sektionen svarar för:

 • ordnade sjö- och torrsättningar
 • samtliga båtplatser på uppläggningsområdet
 • tilldelar vinterplatser på land, sommartrailerplatser samt trailerplatser
 • torrsättningslistor samt sjösättningslistor
 • föreskrifter för varvsområdet
 • föreningens traktor och båtvagnar och dess skötsel och service samt föreningens stöttor och pallningsutrustning

Vaktsektionen

Ansvarig: Björn Hollertz
E-post: vakt@oxnobatforening.se

Vaktsektionen ansvarar för bevakningen av området på Oxnö.

Det åligger varje medlem i OBF som innehar bryggplats/uppläggningsplats att fullfölja vaktpass enligt gällande föreskrifter.  Sektionens uppgift är att följa upp och tillse att så sker. Vidare har sektionen ansvar för dialogen mellan bl a  Polisen och övriga båtklubbar i närområdet i frågor som rör övervakning av områdena.

Valberedningssektionen

Bruno Skog (sammankallande)
E-post: valberedningen@oxnobatforening.se
Regina Bermvik
Kalle Ottosson