obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Information från styrelsen

Tänk på våra kostnader och miljön

Under våren kommer det som vanligt finnas sopcontainer på varvsområdet. Tänk på att det inte är tillåtet att slänga allmänna sopor i denna, motsvarande brännbart på återvinningsstationen är det enda som får kastas i den. Om annat skräp än brännbart finns i containern får vi betala straffavgifter för manuell sortering utförd av renhållningsverket. Tomma färgburkar, oljefilter, batterier mm får absolut inte kastas utan måste alltså tas hem igen och lämnas till miljöstationen. Vi har en tank i skjulet på varvsplan där vi kan hälla gammal olja. Dock lämnar vi inte heller här oljefilter eller dunkar. Containern för hushållssopor är till för just det och ingenting annat.

Om vi medlemmar är slarviga med sophanteringen innebär detta ganska rejäla merkostnader för föreningen. Straffavgifter för sophanteringen är ganska onödiga utgifter som vi medlemmar på ett ganska enkelt sätt kan hålla nere. Om vi orkar bära ner saker till klubben så borde vi väl orka plocka hem tomemballage efter oss. Styrelsen önskar alla en god vårrustning och sjösättning och hoppas att alla har ambitionen att följa dom regler vi har i OBF.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Tänk på våra kostnader och miljön Läs mer »