obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

emailadress till OBFs utvecklingsgrupp

Nu kan alla på ett enkelt sätt komma i kontakt med Utvecklingsgruppens medlemmar. Har ni några frågor, synpunkter eller förslag, skicka ett mail till

utvecklingsgruppen@oxnobatförening.se

Eftersom vi träffas en gång per månad kan ev svar mm dröja någon eller några veckor, beroende på ärende osv. Men vi lovar att alltid återkomma med respons på era inskickade mail.

Hälsningar

Utvecklingsgruppen
Oxnö Båtförening