obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Förtydligande till vaktinstruktionen

På förekommen anledning vill styrelsen  tydliggöra att det som i vaktinstruktionen anges om att nattvakt skall dra ut elkablar från båtar på land och i sjön gäller utan några undantag. Detta gäller även El-bilar, dessa får inte laddas inom hamnområdet.