obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Information från OBF:s utvecklingsgrupp

Vi vill påminna om den pågående enkäten som tidigare informerats om genom  nyhetsbrev samt vid årsmötet. Gå gärna in på vår hemsida och fyll enkäten, det tar inte många minuter men har stor betydelse för styrelsen att få ta del av medlemmarnas tankar och åsikter. För de som inte vill fylla i på ”nätet” går det bra att använda de formulär som är utlagda i klubbstugan och därefter lämna den i brevlådan.

Vi har fått ett relativt stort antal svar, men fler desto bättre.

Vi vill också påminna de som är intresserade av kommande gemensamma båtfärder att skicka ett mail till PG Andersson (p-g.andersson@home.se),  som sammanställer en lista över de som anmäler sig.

Utvecklingsgruppen har börjat sondera möjligheterna, enligt förslag på årsmötet, till ett EU bidrag  i någon form för utveckling av föreningens anläggningar på Oxnö. Dessutom har ansökan om ekonomiskt bidrag, tillsammans med Morarnas Båtklubb, skickats till Haninge Kommun. Denna ansökan avser i första hand ekonomiskt bidrag till en toatömningsstation.

En av motionerna på årsmötet avsåg tillsättande av en person som ansvarar för Systematiskt miljöarbete. Fredrik Möllerfors har åtagit sig detta uppdrag. Tillsammans med styrelsen har han dragit upp grova riktlinjer för arbetets utförande.

Vid utvecklingsgruppens senaste möten har tankar om en kommande familjedag tagits fram.

En sådan dag kan tex innehålla besök av Sjöräddning, Brandkår, diverse leverantörer av båttillbehör etc. Tidpunkt, någon gång på sensommaren före båtupptagning.

Hälsningar OBF:s utvecklingsgrupp