obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Medlemmar till utvecklingsrådet sökes

Oxnö Båtförening söker medlemmar till föreningens nya utvecklingsråd. Tanken är att utvecklingsrådet ska jobba med större frågor för att utveckla båtklubben på lång sikt. Sammankallande kommer vara Björn Hollerz. Motion om detta kommer på årsmötet i januari.