obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Nyheter från OBF styrelsemöte 2016-03-31

  • Viktigt visionsarbete från utvecklingsgruppen som skall ta fram nulägesanalys avseende var är vi idag som klubb för att få en bas om var vi vill vara om ca 10 år.
  • På hemsidan kommer ett erbjudande om att DNA märka sina båtar.
  • Hjärtstartare plus skåp skall köpas in
  • Vi har 15 lediga båtplatser. Någon som känner någon som behöver en båtplats?
  • Miljögruppen kommer starta en arbetsgrupp med kandidater från sektionerna om hur föreningen skall lösa bottenfärgsfrågan.
  • Läs Miljöreglerna på anslagstavlan och på hemsidan. EX: Ingen glykol får spridas till marken när vi premiärkör motorn.