obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

TBT-mätning av båtbottnar

Hej alla medlemmar

I samband med vår TBT-mätning som kommer utföras den 20–21 oktober av företaget Happy Boat så kommer båtar som är sjösatta före 1989 och som tas upp på land hos OBF att behöva undersökas för att se om det finns TBT på båtbotten.

Ett separat mail kommer att gå ut till berörda båtägare. Ni som ej har fått detta mail och har båt sjösatt före 1989 ombedes kontakta Per Elvin, per.elvin@live.se för att komma med på listan för TBT-mätning.

Ni som ej önskar få er båt undersökt p g a av att båten skall lämna klubben behöver kontakta Per Elvin för att få er båt borttagen från listan för TBT-mätning

Sjösätter ni er båt på annan plats men har OBF som hemmahamn behöver ni ha ett bevis på att er båt är fri från TBT.

Efter utförda mätningar kommer styrelsen ta ställning till hur vi skall planera för en effektiv borttagning av TBT-färger av de båtar som ej uppfyller lagkravet.

Jag vill återigen förtydliga att detta är ett lagkrav och ingenting som vi I vår förening kan påverka. Det är idag en olovlig handling att sjösätta båtar som har bottenfärg som innehåller TBT.

Kostnaden för denna undersökning/mätning kommer att debiteras respektive båtägare och är ingenting som påverkar föreningens ekonomi.

Hälsar
Mats Landberg
Ordförande OBF