obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Flytvästar anskaffade

I vårt nya vaktskåp finns nu förutom de gula västarna även två stycken flytvästar att användas vid
vakthållningen. Bra om dessa används dels för att tydliggöra vilka som är vakt, dels för att öka säkerheten
vid rondering på bryggorna. Vill även påminna den eller de som lånat de två mindre ficklamporna att återlämna dem.”