obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Vaktchefen

Båtsamverkan – informationsblad hösten 2020

Sommaren har passerat och nu är hösten här och allt vad det innebär med att ta upp och vinterförvara.

Med vinterförvaringen ökar enligt tradition stölder och det kan förstöra nästkommande båtsäsong.

  • Välj vinterförvaring med omsorg, förvara inte båtmotorn vid fritidshuset.
  • Töm båten.
  • Ta om möjligt bort utombordsmotor.
  • Om båten förvaras på trailer ska den vara låst med godkänt lås.
  • Se till båten ofta. Kontrollera den även invändigt.
  • Notera om grannens båt har utsatts för stöld/stöldförsök, till exempel utombordsmotor.
  • Om du har spårsändare, kontrollera batteriet under vinterförvaringen och när det är dags att sjösätta.
  • All form av godkänd stöldmärkning rekommenderas, exempelvis DNA märkning, spårsändare och Micro chip.

Läs mer om hur du skyddar dig på länken nedan:
https://www.larmtjanst.se/globalassets/tips-och-rad/pdf/samverkan-mot-batbrott-2019.pdf

Vid pågående brott, ring 112.
Har du ett tips, kontakta 114 14.

Båtsamverkan – informationsblad hösten 2020 Läs mer »

Hej alla båtvänner

Den 6 maj så startar vi med det nya ronderings programmet. Ronderingen är ett hjälpverktyg för den eller dom som ska gå vakt. Ronderingen innebär bland annat att man kan genomföra sitt vaktpass på ett mer strukturerat sett. Ett antal streckkodsanslag är utplacerade på utsatta ställen på vårt område. Streckkodsanslagen finns markerade på kartor. Det finns 2 olika kartor. En för sommarperioden och en för vinterperioden.

OBS! Under medlemsidor finns fulla instruktioner för hur ronderingen ska gå till. Vid eventuella frågor kontakta vaktchefen.

Hej alla båtvänner Läs mer »