obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Hej alla båtvänner

Den 6 maj så startar vi med det nya ronderings programmet. Ronderingen är ett hjälpverktyg för den eller dom som ska gå vakt. Ronderingen innebär bland annat att man kan genomföra sitt vaktpass på ett mer strukturerat sett. Ett antal streckkodsanslag är utplacerade på utsatta ställen på vårt område. Streckkodsanslagen finns markerade på kartor. Det finns 2 olika kartor. En för sommarperioden och en för vinterperioden.

OBS! Under medlemsidor finns fulla instruktioner för hur ronderingen ska gå till. Vid eventuella frågor kontakta vaktchefen.