obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Arbetsdagar 2013

Tänkte förvarna lite om planeringen av vårens 2 arbetsdagar och mina tankar om en uppstyrning av jolleramp, mastskjul samt uppsamlingsplatsen i vårt lilla skogsparti.

Vad gäller jollarna ber jag er som vill behålla era jollar att märka upp dem med namn och medlemsnummer. Misstänker att det finns jollar kvar som avgångna medlemmar lämnat kvar och dessa samt eventuella vrak tänkte jag att vi skall forsla bort för destruering. Samma sak gäller för pallmaterial m.m. i skogspartiet namnlapp och medlemsnummer på material som skall behållas.

I mastskjulet ligger det också diverse riggmaterial under hela sommarsäsongerna. I en del fall saknas säkerligen ägare. Samma sak där, namn och medlemsnummer på det som skall behållas. I samband med detta vill jag påtala att i mastskjulet skall bara master förvaras alltså inga spinnbommar eller storbommar. Vi har ändå ett för litet mastskjul då båtstorlekarna eskalerat.

Material och vrakliknande jollar kommer att läggas vid sidan om infartsgrinden fram till arbetsdagen den 18 maj då en container kommer att finnas för att fyllas med bl.a. detta gods.

Alltså ser ni något som ni anser skall tillvaratas är det fritt fram till 18 maj.

Vad gäller mastskjulet får vi ta det lite varsammare man kan inte begära att alla skall ha mastat på till den 18 maj, men jag tänkte att vi då tömmer ut omärkta grejor och lägger vid sidan om skjulet. Ligger det kvar på höstens första arbetsdag så kasseras det.

Lämnas gärna kommentarer på det här förfarandet så att det inte upplevs som egenmäktigt förfarande. Vitsen är ju bara bättre ordning och lite bättre utrymme.

En jobpost har tyvärr dykt upp nämligen det att balkarna till mastkransbryggan är genomrostade och måste bytas ut.

Denna upptäckt är så färsk så att hela styrelsen ännu ej hunnit informerats.

Sorgligt men tyvärr sant!

Kommer att återkomma med mer information.

Sen har vi den planerade lilla vägen uppe vid grinden som vi av både tids och ekonomi-skäl tvingats skjuta på. Kan med beaktande av ovanstående rader inte garantera något men projektet är inte bortglömt:

Med hopp om ett gott arbetsår 2013.

Ronald