obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Arbetsdagen den 18 maj avklarad

Årets andra arbetsdag är avklarad och som vanligt på ett förtjänstfullt sätt.

Blev dock ett hiskeligt jobb med allt hopsamlat bråte från vårt skogsparti.

Trots nersågning av virkesresterna blev nog hälften kvar och kommer att hanteras i höst. Det mesta av metallavfallet rymdes i alla fall i den lilla containern. 7 st tunnor med miljöavfall har sänts i väg för destruktion (tror det är 2 säsongers samlade avfall).

Vad det gäller miljöavfallet är det viktigt att rätt avfall hamnar i rätt tunna jag måste innehållsdeklar tunnorna före avhämtning och är deklarationen felaktig blir det som alltid en större kostnad för oss.

Den viktigaste upplysningen är hanteringen av upplagda omärkta jollar. Jollarna har travats på varandra bredvid toaletten och ligger där till beskådan. Skulle ”du” se din jolle i denna ”installation” och har för avsikt att behålla den så hör av dig till mig så skall jag se till att du får hjälp med framtagandet.

Förstår att det kan verka hårt med flyttningen av dessa i många fall fina jollar från rampen men jag kan inte se något annat sätt att finna en ägare till dem.

Några av jollarna kan j u tillhöra medlemmar som av olika anledningar lämnat klubben.

En lekstuga har kommit på plats nedanför klubbhuset. Den hoppas jag kommer roa våra allra yngsta medlemmar.

Med hopp om förståelse för arrangemanget med jollarna önskar jag oss alla den fantastiska sommar vår stugvärd Lennart Arnerbeck lovade alla nya medlemmar vid medlemsinfot.

Med andra ord blir sommaren dålig vänd er till Lennart som bär det ansvaret bestraffa honom dock inte genom misskötsel av vårt klubbchateau.

Ronald