Sjösättningsplan 2022

Nu finns de slutgiltiga sjösättningslistorna presenterade här på webbplatsen. Observera att båtar sjösätts enbart om giltigt försäkringsbrev uppvisas vid resp upprop. Till sjösättningslistorna