59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Ordförande-Nyhetsbrev

Vårrustning av båtar

Nyhetsbrev från ordförande

Det var ett tag sedan senaste nyhetsbrevet, mycket jobb och en hel del praktiskt klubbarbete har tagit fokus under en period.

Just nu är många av oss i full gång med vårrustningen av våra båtar. Själv har jag senaste dagarna sysselsatt mig med att polera, det är vid dessa tillfällen man önskar att båten var av storlek optimistjolle. Det har varit tunga armar och trött rygg på kvällarna men nu är båten äntligen blank och fin.

Styrelsen har under senvintern kommit i gång med en hel del arbeten och projekt.
Våra nya styrelseledamöter har haft fullt upp. Jenny har tagit över kassörsjobbet och vi har i samband med det bytt bank från Swedbank till Handelsbanken. Magnus har haft fokus på miljöarbetet med en årlig inspektion av SMOHF och dessutom arbetat med undersökningar gällande elektrifiering av mastkranen. Och Johan har satt sig in i underhållsarbetet på klubben.

På styrelsemötet i mars konstaterade vi att föreningen hade mer än 220 000: – i utestående medlemsfordringar. Tyvärr så gick ett meddelande ut till samtliga medlemmar med en påminnelse om att man missat betalningen i stället för till bara berörda, vi ber om ursäkt för det misstaget men det är sådant som sker.

Som jag tidigare har skrivit om så gjorde våra elektriker en genomgång av vad vi kunde göra under vintern för att sänka våra kostnader då vi förväntade oss höga elpriser.

Vi har efter det följt förbrukningen under vintern och kan konstatera att vi nästan halverat förbrukningen jämfört med året innan. Nedan finns en tabell som visar vinterns och föregående års elförbrukning.

 

 

Förbrukning kWh

Kostnad kr

Kostnad per kWh

Okt 2021

4282

8820

2,06

Okt 2022

2472

6357

2,57

Nov 2021

6210

14 157

2,28

Nov 2022

2184

7503

3,43

Dec 2021

12 834

42 934

3,34

Dec 2022

5276

25 189

4,77

Jan 2022

10 101

23 882

2,45

Jan 2023

5246

12 778

2,4

Feb 2022

9290

18 613

2

Feb 2023

4699

12 438

2,65

Mars 2022

8927

24 309

2,72

Mars 2023

6319

12 730

2

Okt 2021 – mars 2022

51 649

132 715 kr

2,57

Okt 2022 – mars 2023

26 196

76 995

2,94

Som vi informerade om på årsmötet har vår grannförening Gålöbasens BK blivit uppsagda av Fortifikationsverket och får inte vara kvar efter 2024. Dom har hört av sig till oss och vi har börjat en process där vi erbjuder dom möjlighet till medlemskap i OBF.

GBBK kommer om vi får allt klart med tillstånd från Länsstyrelsen, erbjuda att ta med sig utrustning i form av bryggor mm för att skapa förutsättningar hos oss.

Vi kommer att kalla till ett extra medlemsmöte i början av maj där vi informerar om läget och där vi vill att ni medlemmar beslutar om att ge styrelsen förtroende att gå vidare i ärendet.

Förutom att hjälpa medlemmarna på GBBK skulle detta som styrelsen ser det innebära stora fördelar för OBF. Vi har fått ett erbjudande att få botten städad i vår hamn av projektet Rena Botten. Ett projekt lett av en grupp dykare som sanerar sjöbotten på utsatta platser.

Städningen kommer äga rum lördagen den 6:e Maj. Vi ser gärna att våra medlemmar är med och assisterar med omhändertagande av det som plockas upp och för er som tänker er en premiärtur med båten så gäller hög uppmärksamhet när ni kör båt i hamnen. Mer info om detta event kommer lite senare.

Under sjösättningsdagarna kommer vi dela ut de nya nyckelbrickorna som skall användas i det nya nyckelsystemet. Alla medlemmar som har båtplats uppmanas i och med detta att gå in i klubbhuset där det kommer finnas funktionärer för utdelning av bricka samt möjlighet att testa hur det fungerar på en dörr och hänglås. För att detta skall fungera så smidigt som möjligt är det viktigt att ni kommer in och kvitterar ut er nya nyckel eftersom vi den 6:e maj kommer att byta ut alla lås på klubben.
När det är gjort kommer vi sätta upp en låda i klubbhuset där man kan returnera sin gamla nyckel som i och med detta blir obrukbar på klubben. Vi kommer sedan under hösten sälja vårt gamla låssystem.

Sista sjösättningsdagen 1/5 kommer Klubbsektionen hålla i trådarna för en båtloppis. Så gå igenom vad ni har liggande som skulle kunna vara till glädje för någon annan och ta med för försäljning under dagen. Mer info finns på hemsidan.

Kommande lördag är det årets första arbetsdag och då kommer bland annat vattnet utomhus att sättas på.

Själv åker jag ut på jobb i en vecka men för alla som är hemma det ser ut att bli en fin kommande helg, så jag önskar er alla stort lycka till med båtfixet inför årets båtsäsong.

Båtklubbshälsningar.

Ordförande Mats
Mats Landberg / Ordförande OBF
ordförandes klubba

Ordförandes Nyhetsbrev

Då har vi startat ett nytt år för Oxnö båtförening i och med att årsmötet 2023 är avklarat.

Vi hade ett väldigt bra möte i Kärrtorp lördagen den 14 januari där vi gick igenom föregående verksamhetsår gällande sektioner och ekonomi. Vi kan konstatera att vi har en stabil och välskött förening som vi är medlemmar i. Vi var lite färre deltagare än normalt, 98 mot normala en bit över 100. Jag tror att det kan bero på att våra två senaste årsmöten har varit långdragna historier.

Årets möte startade 13:00 och var klart 14:30 inklusive en del information under övriga frågor, så vi var tillbaka till en mer normal möteslängd.

Mötet valde en ny styrelse som konstituerade sig veckan efter årsmötet enligt nedan. Styrelse och funktionärer finns på vår hemsida med kontaktuppgifter.

Ordförande                 Mats Landberg.

Vice ordf./Vaktchef   Björn Hollertz

Klubbsektionen           Anna Hejdenberg

Sekreterare                 Pär Sparén

Kassör                           Jenny Broberg.

Hamnkapten               Charlie Rydén

Varvschef                     Pälle Unnermark.

Underhållsansvarig    Johan Strömbäck.

Miljöansvarig              Magnus Lagerberg

I det utskickade materialet till årsmötet var Hasse Söderström föreslagen av valberedningen att bli revisor. På årsmötet berättade valberedningen att de ”dragit tillbaka sitt förslag på Hasse Söderström på grund av jävsregler”. Den informationen blev lite knapphändig och ledde till spekulationer att Hasse gjort något otillåtet där han varit jävig och därför togs bort av valberedningen. Men så var inte fallet. I ett meddelande kort innan årsmötet, och som många på årsmötet säkert inte hunnit läsa, gick valberedningen ut med ett meddelande att Hasse inte var valbar på grund av regler som säger att en avgående styrelseledamot inte direkt kan väljas till revisor på grund av risk för jäv. Det hade valberedningen missat och när de blivit medvetna om detta drog de tillbaka sitt förslag. Valberedningen föreslog i stället Magnus Hagberg som revisor, vilket årsmötet också beslutade. Hasse har under sin tid i styrelsen varit en stor tillgång när det gäller både styrelsearbetet och hans föreningskunskap.
På grund av den korta tiden mellan informationen från valberedningen och mötet så missade jag tyvärr att tacka av Hasse under mötet. Men jag vill här och nu säga att Hasse avgick med flaggan i topp och jag vill verkligen tacka honom för hans insatser för OBF.

Under punkten övrigt på årsmötet berättade vi om vårt nya arrendeavtal med Skärgårdsstiftelsen, vi pratade om det nya nyckelsystemet som också fanns att titta på efter mötet. Bytet kommer ske i samband med och efter sjösättningarna, mer info kommer.
Vi pratade även om att vi fått en fråga från Gålöbasens BK om vi kan ta emot medlemmar därifrån, dom är i och med det säkerhetspolitiska läget uppsagda från sitt område eftersom försvaret vill få full tillgång till Gålöbasen från och med dec 2024 och måste i och med det vara borta från området då. I söndags hade vi ett möte med representanter från vår och deras styrelse där vi var på plats på Gålöbasen och hos oss för att se vilka möjligheter som finns. GBBK måste ta bort allt material som dom har på området inklusive bryggor och vi har börjat se vilka möjligheter det finns att göra en sammanslagning av våra klubbar.

Det blir en lång väg att gå där vi måste arbeta fram förslag vilka måste få godkännande från Skärgårdsstiftelsen, Haninge kommun och Länsstyrelsen. Vi kommer fortlöpande informera om vad och hur vi gör men första stegen är tagna utan att vi har tagit några beslut om hur vi mer exakt går vidare.

För oss i OBF ser jag att detta skulle innebära många positiva effekter med lite fler bryggplatser, fler y-bommar och möjlighet till utökning av varvsverksamheten samt tillgång till nya funktionärer.

Till slut en liten uppmaning till alla. Det är viktigt att ni går in och bokar er för era vaktpass. Vaktchefen får samma frågor varje år om man kan skjuta upp missad vakt till nästkommande år på grund av diverse orsaker. Det säger vi nej till eftersom det blir en administrativt tung arbetsuppgift att hålla reda på ett sådant system, så styrelsen följer det regelverk vi har i föreningen där solidariskt ansvar för föreningen gäller. Missad vakt debiteras med avgift enligt avgiftsmatrisen som finns på hemsidan. Tredje året detta sker resulterar i uteslutning ur föreningen.

Avslutningsvis kan jag säga att jag nyss kom från båtklubben, allt ser bra ut, det blåste lite men jag såg inga havererade täckningar. En uppmaning är dock att ta en tur och se över pallningen. Vår mark består mestadels av lera och vid de temperaturförändringar som varit de senaste veckorna rör sig marken ganska mycket.

Jag behövde justera en hel del, igen, på vår båt som under vintern totalt sjunkit ner ca 4 cm, det kan resultera i både lösa stöttor och stor punktbelastning på skrovet om man inte justerar.

Jag hoppas att jag med dessa rader uppdaterat er en del om vad som sker just nu. Har ni frågor eller idéer så tveka inte att kontakta oss i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan och det går även bra att mejla på styrelsen(at)oxnobatforening.se.

Båtklubbshälsningar

Ordförande Mats
Mats Landberg/ordförande OBF
2023

Nyhetsbrev från ordförande

2022 är till ända och 2023 har precis börjat. Nytt år och nya möjligheter som man brukar säga.

Jag var nere på klubben igår under dagen när det blåste. Vinden kom från rätt håll så det var inte så besvärligt som jag trodde det skulle vara men jag vill ändå rekommendera alla att ta en tur och kontrollera pallning och täckning. Det skakade till en del när jag var uppe i båten när vindbyarna tog i och det var mycket vatten som rann över planen vilket kan påverka pallningen.
Jag har också vid några tillfällen under hösten haft med mig drönaren och tagit lite översiktsbilder som visat den aktuella statusen på området. Bilderna har publicerats på föreningens Facebooksida och har uppskattats av flera medlemmar. Totalt sett har vi klarat oss bra under hösten och början på vintern och de flesta av oss har fått göra lite mindre förbättringar på vår vinterförvaring men inga stora haverier vad jag känner till.

Vidare, en liten påminnelse, igen, om vårt kommande årsmöte.
Nu på lördag den 14:e träffas vi i Kärrtorps Gymnasiums Aula där vi har huserat de senaste åren. 13:00 börjar mötet och innan dess sker registrering och möjlighet att ta en kopp kaffe.

I år har vi inga motioner från medlemmar och heller inga propositioner från styrelsen vilket innebär att mötet kommer innehålla de normala årsmötesbesluten för det gånga året plus en del information under punkten övriga frågor. Jag hoppas att detta innebär att mötet kan avhandlas på en mer normal tid jämfört med de senaste åren.

Efter mötet kommer det finnas möjlighet att ta en kopp kaffe till med tilltugg och diskutera den kommande båtsäsongen.
Vi har en tradition av att ha en väldigt hög närvaro av våra medlemmar på årsmötet och jag hoppas att vi håller i det även i år.

Utöver arbetet att förbereda årsmötet har vi har haft vår traktor på verkstaden för service. En allmän översyn och byte av olja i motor och växlar plus ompackning av några hydraulcylindrar stod på agendan. Som vanligt så hittar man lite mer under arbete men nu är traktorn ”fit for fight” igen och vi har förhoppningsvis förebyggt en del framtida reparationer.

Vi håller på med lite underhåll på bojekans torn och vajerspel.

I jakten på att sänka föreningens elkostnader har det konstaterats att luftvärmepumpen i klubbhuset har sett sina bästa dagar, så den kommer bytas mot en ny och eftersom isläggningen lyser med sin frånvaro i viken har vinterliggarnas is propellrar har inte behövt användas ännu vilket också bidragit.

För er information vill jag upplysa om att streckkodsläsaren för vakt är på service vilket innebär att man som vakt gör noteringar i vaktboken efter sina rundor, detta tills läsaren är tillbaka.

Gällande det nya nyckelsystemet så har vi fått alla komponenter levererade. Mer information kommer på årsmötet.

Med dessa rader vill jag önska er en fin avslutning på veckan och jag hoppas att vi ses på årsmötet.

Båtklubbshälsningar

Ordförande Mats
Mats Landberg/Ordförande OBF