59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Ordförande-Nyhetsbrev

ordförandes klubba

Ordförandes Nyhetsbrev

Då har vi startat ett nytt år för Oxnö båtförening i och med att årsmötet 2023 är avklarat.

Vi hade ett väldigt bra möte i Kärrtorp lördagen den 14 januari där vi gick igenom föregående verksamhetsår gällande sektioner och ekonomi. Vi kan konstatera att vi har en stabil och välskött förening som vi är medlemmar i. Vi var lite färre deltagare än normalt, 98 mot normala en bit över 100. Jag tror att det kan bero på att våra två senaste årsmöten har varit långdragna historier.

Årets möte startade 13:00 och var klart 14:30 inklusive en del information under övriga frågor, så vi var tillbaka till en mer normal möteslängd.

Mötet valde en ny styrelse som konstituerade sig veckan efter årsmötet enligt nedan. Styrelse och funktionärer finns på vår hemsida med kontaktuppgifter.

Ordförande                 Mats Landberg.

Vice ordf./Vaktchef   Björn Hollertz

Klubbsektionen           Anna Hejdenberg

Sekreterare                 Pär Sparén

Kassör                           Jenny Broberg.

Hamnkapten               Charlie Rydén

Varvschef                     Pälle Unnermark.

Underhållsansvarig    Johan Strömbäck.

Miljöansvarig              Magnus Lagerberg

I det utskickade materialet till årsmötet var Hasse Söderström föreslagen av valberedningen att bli revisor. På årsmötet berättade valberedningen att de ”dragit tillbaka sitt förslag på Hasse Söderström på grund av jävsregler”. Den informationen blev lite knapphändig och ledde till spekulationer att Hasse gjort något otillåtet där han varit jävig och därför togs bort av valberedningen. Men så var inte fallet. I ett meddelande kort innan årsmötet, och som många på årsmötet säkert inte hunnit läsa, gick valberedningen ut med ett meddelande att Hasse inte var valbar på grund av regler som säger att en avgående styrelseledamot inte direkt kan väljas till revisor på grund av risk för jäv. Det hade valberedningen missat och när de blivit medvetna om detta drog de tillbaka sitt förslag. Valberedningen föreslog i stället Magnus Hagberg som revisor, vilket årsmötet också beslutade. Hasse har under sin tid i styrelsen varit en stor tillgång när det gäller både styrelsearbetet och hans föreningskunskap.
På grund av den korta tiden mellan informationen från valberedningen och mötet så missade jag tyvärr att tacka av Hasse under mötet. Men jag vill här och nu säga att Hasse avgick med flaggan i topp och jag vill verkligen tacka honom för hans insatser för OBF.

Under punkten övrigt på årsmötet berättade vi om vårt nya arrendeavtal med Skärgårdsstiftelsen, vi pratade om det nya nyckelsystemet som också fanns att titta på efter mötet. Bytet kommer ske i samband med och efter sjösättningarna, mer info kommer.
Vi pratade även om att vi fått en fråga från Gålöbasens BK om vi kan ta emot medlemmar därifrån, dom är i och med det säkerhetspolitiska läget uppsagda från sitt område eftersom försvaret vill få full tillgång till Gålöbasen från och med dec 2024 och måste i och med det vara borta från området då. I söndags hade vi ett möte med representanter från vår och deras styrelse där vi var på plats på Gålöbasen och hos oss för att se vilka möjligheter som finns. GBBK måste ta bort allt material som dom har på området inklusive bryggor och vi har börjat se vilka möjligheter det finns att göra en sammanslagning av våra klubbar.

Det blir en lång väg att gå där vi måste arbeta fram förslag vilka måste få godkännande från Skärgårdsstiftelsen, Haninge kommun och Länsstyrelsen. Vi kommer fortlöpande informera om vad och hur vi gör men första stegen är tagna utan att vi har tagit några beslut om hur vi mer exakt går vidare.

För oss i OBF ser jag att detta skulle innebära många positiva effekter med lite fler bryggplatser, fler y-bommar och möjlighet till utökning av varvsverksamheten samt tillgång till nya funktionärer.

Till slut en liten uppmaning till alla. Det är viktigt att ni går in och bokar er för era vaktpass. Vaktchefen får samma frågor varje år om man kan skjuta upp missad vakt till nästkommande år på grund av diverse orsaker. Det säger vi nej till eftersom det blir en administrativt tung arbetsuppgift att hålla reda på ett sådant system, så styrelsen följer det regelverk vi har i föreningen där solidariskt ansvar för föreningen gäller. Missad vakt debiteras med avgift enligt avgiftsmatrisen som finns på hemsidan. Tredje året detta sker resulterar i uteslutning ur föreningen.

Avslutningsvis kan jag säga att jag nyss kom från båtklubben, allt ser bra ut, det blåste lite men jag såg inga havererade täckningar. En uppmaning är dock att ta en tur och se över pallningen. Vår mark består mestadels av lera och vid de temperaturförändringar som varit de senaste veckorna rör sig marken ganska mycket.

Jag behövde justera en hel del, igen, på vår båt som under vintern totalt sjunkit ner ca 4 cm, det kan resultera i både lösa stöttor och stor punktbelastning på skrovet om man inte justerar.

Jag hoppas att jag med dessa rader uppdaterat er en del om vad som sker just nu. Har ni frågor eller idéer så tveka inte att kontakta oss i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan och det går även bra att mejla på styrelsen(at)oxnobatforening.se.

Båtklubbshälsningar

Ordförande Mats
Mats Landberg/ordförande OBF
2023

Nyhetsbrev från ordförande

2022 är till ända och 2023 har precis börjat. Nytt år och nya möjligheter som man brukar säga.

Jag var nere på klubben igår under dagen när det blåste. Vinden kom från rätt håll så det var inte så besvärligt som jag trodde det skulle vara men jag vill ändå rekommendera alla att ta en tur och kontrollera pallning och täckning. Det skakade till en del när jag var uppe i båten när vindbyarna tog i och det var mycket vatten som rann över planen vilket kan påverka pallningen.
Jag har också vid några tillfällen under hösten haft med mig drönaren och tagit lite översiktsbilder som visat den aktuella statusen på området. Bilderna har publicerats på föreningens Facebooksida och har uppskattats av flera medlemmar. Totalt sett har vi klarat oss bra under hösten och början på vintern och de flesta av oss har fått göra lite mindre förbättringar på vår vinterförvaring men inga stora haverier vad jag känner till.

Vidare, en liten påminnelse, igen, om vårt kommande årsmöte.
Nu på lördag den 14:e träffas vi i Kärrtorps Gymnasiums Aula där vi har huserat de senaste åren. 13:00 börjar mötet och innan dess sker registrering och möjlighet att ta en kopp kaffe.

I år har vi inga motioner från medlemmar och heller inga propositioner från styrelsen vilket innebär att mötet kommer innehålla de normala årsmötesbesluten för det gånga året plus en del information under punkten övriga frågor. Jag hoppas att detta innebär att mötet kan avhandlas på en mer normal tid jämfört med de senaste åren.

Efter mötet kommer det finnas möjlighet att ta en kopp kaffe till med tilltugg och diskutera den kommande båtsäsongen.
Vi har en tradition av att ha en väldigt hög närvaro av våra medlemmar på årsmötet och jag hoppas att vi håller i det även i år.

Utöver arbetet att förbereda årsmötet har vi har haft vår traktor på verkstaden för service. En allmän översyn och byte av olja i motor och växlar plus ompackning av några hydraulcylindrar stod på agendan. Som vanligt så hittar man lite mer under arbete men nu är traktorn ”fit for fight” igen och vi har förhoppningsvis förebyggt en del framtida reparationer.

Vi håller på med lite underhåll på bojekans torn och vajerspel.

I jakten på att sänka föreningens elkostnader har det konstaterats att luftvärmepumpen i klubbhuset har sett sina bästa dagar, så den kommer bytas mot en ny och eftersom isläggningen lyser med sin frånvaro i viken har vinterliggarnas is propellrar har inte behövt användas ännu vilket också bidragit.

För er information vill jag upplysa om att streckkodsläsaren för vakt är på service vilket innebär att man som vakt gör noteringar i vaktboken efter sina rundor, detta tills läsaren är tillbaka.

Gällande det nya nyckelsystemet så har vi fått alla komponenter levererade. Mer information kommer på årsmötet.

Med dessa rader vill jag önska er en fin avslutning på veckan och jag hoppas att vi ses på årsmötet.

Båtklubbshälsningar

Ordförande Mats
Mats Landberg/Ordförande OBF

Nyhetsbrev från ordförande

Då var årets torrsättningar avklarade. Allt gick enligt planeringen och alla båtar kom tryggt upp på land. Jag var själv med och hjälpte till en av dagarna och stämningen var fantastisk hela dagen med många glada medlemmar.

Det som jag noterade är att alla måste tänka på är att ha god ordning på allt material som skall användas vid uppallningen av båten. Minuterna rinner snabbt i väg när saker måste hämtas, fixas och justeras. Några minuter extra på varje båt gör lätt en timme i slutet av upptagningsdagen. God förberedelse är A och O. Om alla tänker på detta så underlättar vi för de som arbetar i Varvsektionen.

Årets sista arbetsdag är också avklarad med goda insatser av alla som var med, så nu är vi redo för höst och vinter.

En grupp bestående av medlemmar ur underhållssektionen och några från styrelsen har gjort en genomgång av all elförbrukning på föreningen. Gruppen har kontrollerat och mätt förbrukning och kom med ett förslag till styrelsen på vad vi kan se över.

De åtgärder som är beslutade skall inte påverka säkerheten eller möjligheten att utföra arbeten på båtar.

Naturligtvis är detta ett steg i att hålla ned föreningens kostnader men också för att göra det vi kan för att som övriga samhället minimera förbrukningen av el.

Vi har under sommaren och hösten omförhandlat ett nytt arrendeavtal med Skärgårdsstiftelsen. Avtalet löper fram till 2027 och förlängs därefter 3 år i taget om ingen part säger upp avtalet.

Arrendekostnaden ökade en del i förhållande till förra avtalet men hamnade på en rimlig nivå. Avtalet är baserat på ett kvadratmeterpris för all landyta och ett pris per utnyttjningsbar meter brygga i vattnet. Vilka regler Skärgårdsstiftelsen ställt upp för vårt nyttjande kan ni läsa om i avtalet som ni hittar på föreningens hemsida under Medlemssidorna.

En rolig nyhet är att medlemmen Lars-Göran Sander har tagit på sig ansvaret att vara administratör för en Facebook sida som kommer vara Föreningens officiella sida. Sidan är en privat grupp bara tillgänglig för de som är med i gruppen. Klicka på, gå med i communityn, och svara på de frågor som kommer upp så ser Lars-Göran till att du kommer in.

Sidan är bara tillgänglig för medlemmar i OBF och jag hoppas att vi alla kan hjälpas åt att utveckla den till en bra kanal mellan medlemmarna där vi kan förmedla information, tips och idéer.

Lars-Göran administrerar och ser till att inläggen håller en god ton men det är vi medlemmar som tillhandahåller och ser till att det finns innehåll på sidan. Nedan finner du en länk till sidan.

https://www.facebook.com/groups/2532990233502786/

Jag hoppas att det här blir en bra kanal för kommunikation mellan oss medlemmar.

För er planering så kan jag meddela att vi på senaste styrelsemötet beslutade att Årsmötet kommer hållas den 14 januari 2023. Platsen blir samma som tidigare, aulan i Kärrtorps Gymnasium. Mer info, kallelse och handlingar kommer.

Gällande byte av låsen på föreningen så har vi börjat få komponenterna levererade men det restar en del på grund av leveransproblem. Förhoppningen är att allt finns på plats så att det kan sättas i drift efter Årsmötet. På Årsmötet kommer vi börja distribuera de nya ”taggarna” som ersätter den fysiska nyckel vi använder idag

Önskar er alla en underbar helg och hoppas att vi ses på Oxnö när vi ser till våra båtar nu under hösten.

Ordförande Mats
Mats Landberg/ordförande OBF