obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Sjösättning

Sjösättningar Oxnö Båtförening 2015

Välkommen till årets sjösättningsdagar genom föreningens regi.

Sjösättningslista Oxnö Båtförening 2015

Översikt varv Oxnö Båtförening 2015

I år sjösätts dessa båtar 25 april, 1 maj, 2 maj och 3 maj.

Under dessa tider skall inga andra båtar än dessa båtar sjösättas via rampen på Oxnö. Vid övriga tider är det självklart tillåtet. En förutsättning för att få sin båt sjösatt är att samtliga avgifter till föreningen är erlagda för år 2015 samt att giltigt försäkringsbesked för båten uppvisas vid uppropet respektive dag. Uppropet sker 15 minuter före varje aktuell sjösättningstid för respektive sjösättningspass.

Observera att vi i klubben har höjt avgiften för ”båtar kvar på land efter den 1 juni” till 5 000 kr/år.

Med vänlig hälsning,

Oxnö Båtförening, varvssektionen

Sjösättningar Oxnö Båtförening 2015 Läs mer »