obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Uncategorized

Y-bommar eller boj på ”nya” fasta bryggan

I samband med att Fasta Bryggan byts ut i höst kommer bryggplatserna på den ”nya” fasta bryggans utsida (plats 199-228) erbjudas y-bommar till självkostnadspris. Ingen är tvungen att skaffa y-bommar, men de bryggplatsinnehavare som vill fortsätta förtöja med boj kan komma att få flytta till annan plats på bryggan.

Om du har frågor kring detta går det bra att kontakt Gunnar Tulldahl, hamnkapten, på 0709 68 99 14 eller maila gunnar.tulldahl@telia.com.

Y-bommar eller boj på ”nya” fasta bryggan Läs mer »

Information från Svenska Båtunionen

Svenska Seglarförbundet har vid sitt senaste årsmöte beslutat att ta upp en diskussion med SBU om ett eventuellt samgående. SBU har vid sitt Unionsråd den 5:e december behandlat frågan och är positiv till att inleda samtal. Det finns nu inga förslag på vare sig organisation eller ekonomi, men rimligen bör bägge parter uppleva att man tjänar på ett samgående annars lär frågan knappast bli aktuell.

SBU kommer att medverka vid båtmässorna i Göteborg (11-02-04-13) och Stockholm (11-03-04-13) och bl a visa upp en modell som beskriver hur man kan installera en anslutning för däckstömning till redan befintlig toatank. Ett generellt förbud mot toatömning i havet lär det bli även om vissa undantag medges. Så det är nog lika bra att börja planera sitt ombyggnadsprojekt i tid. På Göteborgsmässan utses också för första gången Årets Båtklubb inom SBU. Gå in på www.aretsbatklubb.se och medverka. Vid Stockholmsmässan utses som vanligt Tummen Upp 2011. Även till den utmärkelsen kan du lämna förslag med motivering via TummenUpp@batliv.se

Information från Svenska Båtunionen Läs mer »