Information från Svenska Båtunionen

Svenska Seglarförbundet har vid sitt senaste årsmöte beslutat att ta upp en diskussion med SBU om ett eventuellt samgående. SBU har vid sitt Unionsråd den 5:e december behandlat frågan och är positiv till att inleda samtal. Det finns nu inga förslag på vare sig organisation eller ekonomi, men rimligen bör bägge parter uppleva att man tjänar på ett samgående annars lär frågan knappast bli aktuell.

SBU kommer att medverka vid båtmässorna i Göteborg (11-02-04-13) och Stockholm (11-03-04-13) och bl a visa upp en modell som beskriver hur man kan installera en anslutning för däckstömning till redan befintlig toatank. Ett generellt förbud mot toatömning i havet lär det bli även om vissa undantag medges. Så det är nog lika bra att börja planera sitt ombyggnadsprojekt i tid. På Göteborgsmässan utses också för första gången Årets Båtklubb inom SBU. Gå in på www.aretsbatklubb.se och medverka. Vid Stockholmsmässan utses som vanligt Tummen Upp 2011. Även till den utmärkelsen kan du lämna förslag med motivering via TummenUpp@batliv.se