obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Y-bommar eller boj på ”nya” fasta bryggan

I samband med att Fasta Bryggan byts ut i höst kommer bryggplatserna på den ”nya” fasta bryggans utsida (plats 199-228) erbjudas y-bommar till självkostnadspris. Ingen är tvungen att skaffa y-bommar, men de bryggplatsinnehavare som vill fortsätta förtöja med boj kan komma att få flytta till annan plats på bryggan.

Om du har frågor kring detta går det bra att kontakt Gunnar Tulldahl, hamnkapten, på 0709 68 99 14 eller maila gunnar.tulldahl@telia.com.