obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Information om nya bryggor

Direkt efter båtupptagningen i oktober kommer arbetet med byte av bryggor sätta igång. Nedan finner du mer info om om projektet. Motsvarande information kommer sättas upp på anslagstavlan i klubbstugan. Ett informationsmöte kommer också hållas den 20 september kl 19.00 i klubbstugan.

Upphandlingen klar

Upphandlingen av nya bryggor är klar. Slutgiltig vinnare på vår förfrågan blev Bohusgjuteriet med sin Rixö-brygga. De var helt enkelt billigast med en mycket bra produkt plus det faktum att vi har goda erfarenheter av dem sedan tidigare. En av fördelarna med Bohusgjuteriet är att de tar ett helhetsansvar både för produkten och för hela entreprenaden.

Fasta bryggan

Fasta bryggan fick vi reparera akut i våras. Den hålls nu ihop på mitten med hjälp av spännband. Situationen är sådan att något måste göras snart. Den riskerar att haverera inom kort. Vi har kommit fram till att det kostar mer att byta ut de sönderrostade balkarna än vad det ger i form av förlängd livslängd. I stället kommer bryggan att helt bytas ut i höst mot en lättponton-brygga från Bohusgjuteriet. Tack vare samordningen av denna beställning med beställningen av ytterligare bryggor fick vi ett mycket fördelaktigt löpmeterpris.

Den lösningen innebär att vi behöver flytta ut denna brygga ca 2 m från land jämfört med placeringen av den fasta bryggan.. Det medför att det blir lite trängre mellan denna brygga och de befintliga flytbryggorna. För att det inte ska bli ett problem kommer utsidan av lättpontonbryggan förses med Y-bommar. Vi slipper därmed bojar på detta bryggavsnitt.

Förberedelser

Direkt efter båtupptagningen kommer Bohusgjuteriet att påbörja arbetet med byte av bryggor. Innan dess måste vi själva ha gjort alla nödvändiga förberedelser. För att klara av det måste alla vi som berörs av bryggbytet hjälpas åt på extrainsatta arbetsdagar under september och oktober. Kallelse kommer.

Något av det som ska genomföras innan upptagningen:

  • Fasta bryggan ska tömmas på allt som ska behållas..
  • Fasta bryggan ska rivas.(Del av detta arbete görs av en anlitad entreprenör)
  • En spång mellan land och den nya  lättpontonbryggan ska byggas
  • Bojar ska tas bort.
  • Avtal ska upprättas med dem som erbjuds platser med Y-bommar

Mer detaljerad information kommer läggas ut längre fram på vår hemsida. Vi kommer även sätta upp motsvarande information på anslagstavlan i klubbstugan.

Det blir ett informationsmöte 20/9 klockan 19.00 i klubbstugan för de som vill ha möjlighet att ställa frågor om bryggprojektet till oss i styrelsen som arbetar med projektet.

Vi har en spännande höst att se fram emot.

Hälsningar,

Kenth Olsson, ordförande OBF