obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Nya bryggor

Lite om läget för mastkransbryggan

Som alla vet är mastkransbryggan utdömd och kommer att rivas. Min förhoppning är att vi får ett gynnsamt isläge som utnyttjas för rivningen. Nya balkar beställs i veckan och kommer att levereras i slutet av februari/början på mars. Har med er hjälp tänkt ha rivningen klar senast mitten av mars. Har vi tillgång till is blir arbetet smidigt och klaras säkerligen på en arbetsdag. Lite mer stärkande mat än varmkorv utlovas dessutom.

SnickarDick  gör en materialspecifikation som vi lämnar ut för upphandling och den bör också vara klar i slutet av februari. Konstruktionen av bryggan kommer att bli som tidigare men gångbredden kommer ökas till 2,0 meter (tidigare 1,4 meter). Konstruktionen  och ritningsunderlaget kan vi (i alla fall så länge nya bryggan håller) tacka vår medlemsbroder Tomas Wendt för.

Mastkranen har vi tittat på och den kommer (om möjligt) att förlängas med 4 meter vilket torde vara tillräckligt för de båtar vi har i klubben.

Som alla förstår så kommer extra arbetsdagar behövas och kallelse om aktuella datum kommer att utgå senare på samma forum. Jag har en förhoppning att vi lyckas få ihop bryggan till sjösättningen med gemensamma ansträngningar. Lyckas vi slipper vi alla omplaceringar av båtar och bojar som säkert kommer att bli en tämligen stökig manöver. Ni som har förtöjningsgods etc kvar på bryggan bör ta bort det under februari månad.

/Ronald

Lite om läget för mastkransbryggan Läs mer »

Extra frivillig arbetsdag lördag 2 mars

Vi behöver ca fyra frivilliga till en extrainsatt arbetsdag lördagen 2 mars mellan kl 9 0ch ca 13. Vi ska montera de sista Y-bommarna och förtöjningsöglorna på bryggorna medan det fortfarande finns is att gå på. Om du vill vara med anmäler du dig via e-mail till Ronald Karlsson. Får du ingen bekräftelse innebär det att vi redan har tillräckligt med folk och att du inte behöver komma – först till kvarn med andra ord.

Extra frivillig arbetsdag lördag 2 mars Läs mer »