59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Utvecklingssektionen

Tidigare Utvecklingsgruppen

Enkätundersökning 2017-12

Hej alla medlemmar.

Vi i utvecklingsgruppen har fått i uppdrag av styrelsen att ta fram en vision av hur vi tror att klubben ser ut om 5 resp 10 år.

Det här är något som ni medlemmar i högsta grad påverkar, därför vill vi att ni fyller i bifogad enkät.

Resultatet från den är en viktigt grund för att anpassa verksamheten efter framtida behov och önskemål. 
Vi vill att ni besvarar enkäten före den 20 januari.

Till enkäten

Med vänlig hälsning
Utvecklingsgruppen
Oxnö Båtförening

Besök på Gålöbasen 14 maj 2016

Vi var drygt 40 st från OBF + 2 stycken klubbhundar som fick en mycket trevlig och bra guidning av Gålöbasen.
Det var intressant att se fartyg, verkstäder och museet.
Stora båtar med mycket stora motorer och ett fantastiskt engagemang av ideellt arbetande medlemmar får att upprätthålla en fungerande flotta av historiska fartyg.
Vi fick med oss mycket historia om basens tillkomst och kungligheter som tjänstgjort på dom olika fartygen.

Gålöbasen-9_K Gålöbasen-8_K Gålöbasen-7_K Gålöbasen-3_K Gålöbasen-2_K Gålöbasen-1_k