obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Delta i OBFs medlemsundersökning

Tag chansen att påverka utvecklingen i Oxnö Båtförening – delta i utvecklingsgruppens medlemsundersökning.

Utvecklingsgruppen inom OBF jobbar med att utveckla föreningens verksamhet på lång sikt. Just nu genomför vi en undersökning för att bättre förstå vilka önskemål som finns bland föreningens medlemmar.

Vänligen observera att frågorna markerade med röd asterisk är obligatoriska. Dina personliga uppgifter är frivilliga. Din information kommer endast användas av utvecklingsgruppen i arbetet med att utveckla Oxnö Båtförenings verksamhet.

En pappersversion av denna enkät delades ut på årsmötet i januari, om du redan svarat på den ska du inte delta i den här web-enkäten.

Kontakta utvecklingsgruppen, Björn Hollertz, om du har några frågor.

[feedback id=”1″]