obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Enkät – vill du ha Y-bommar?

Båtklubben genomför just nu en enkät för att undersöka om intresse finns för Y-bommar till en uppskattad engångskostnad på 5 000 kr per bryggplatsinnehavare. Du finner enkäten till höger på hemsidan.

OBS: Enkäten gäller bara dig som inte redan har Y-bommar vid din båtplats.