obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Förbud att använda spett att slå ner i marken för förankring av båttäckning.

Det är förbjudet att använda dessa spett med anledning av att skador på vårt elsystem kan uppkomma. Om en båtägare trots det använder spett och skada sker på föreningens egendom blir ansvarig båtägare ersättningsskyldig för att återställa anläggningen.