obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Fortlöpande information från Valberedning till OBFs medlemmar

Hej medlemmar. Nu är det dags att Valberedningen får in förslag från er på personer som kan vara lämpliga styrelseledamöter samt övriga förtroendevalda.

Styrelsens nuvarande sammansättning:

Ordförande      Mats Landberg                           vald t.o.m. 2020

Ledamot           Urban Vesterlund                       vald t.o.m. 2020

Ledamot           Regina Bermvik                          vald t.o.m. 2020

Ledamot           Hans Söderström                       vald t.o.m. 2020

Ledamot           Björn Hollertz                              vald t.o.m. 2021

Ledamot           Stefan Magnusson                     vald t.o.m. 2021

Ledamot           Kalle Ottosson                            vald t.o.m. 2021

Ledamot           Charlie Rydén                              vald t.o.m. 2021

Ledamot           Anna Hejdenberg                       vald t.o.m. 2021

20-11-09
Till och med i dag så har följande styrelsemedlemmar meddelat valberedningen att de inte ställer upp för omval:

Urban Vesterlund (varit klubbens kassör).
Regina Bermvik (varit klubbens sekreterare).

Med vänliga hälsningar
Valberedningen