obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Information från Underhållssektionen

Ett förtydligande m m

Vill göra ett förtydligande angående kontrollen av bojkättingar som två dykkunniga medlemmar efter bästa förmåga inspekterat.
Enskilda medlemmar kan möjligen uppfatta det som att klubben skulle vara ansvarig för statusen på kättingarna vilket inte är fallet.
Det är alltid och under alla förhållanden den enskilde medlemmens uppgift och ansvar att kontrollera sin bojstatus.
Var ute på klubben i dag och kunde till min stora glädje konstatera att vår dansbana/grilldäck färdigställts med ett heltäckande golv. För ägare till segelbåtar blir det nu lätt att på hösten vika ner och okulärbesiktiga sina segel inför nästa säsong. Fantastiskt bra gjort alla ni inblandade, ingen nämnd ingen glömd. Till våren får vi be Weye ta med dragharmonican så vi kan testa om däcket håller för en polka!!!
Höstens första arbetsdag kommer vi koncentrera oss på staketet vid mastkranen som ännu ej färdigställts vilket med rätta eftersökts av alla som ligger där.
Skåpen i utrymmet på gaveln av klubbhuset kommer rivas och ni som eventuellt har material där får därför i uppdrag att tömma desamma.
Ses på arbetsdag
Ronald