obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Information från Underhållssektionen

LITE INFORMATION IFÖR HÖSTEN FRÅN UNDERHÅLLSSEKTIONEN

 Som fler av er medlemmar antagligen sett pågår en del arbeten på vår klubb mer eller mindre hela tiden.
I våras ordnades en spolplats för rengöring av båtar mittemot vår dricksvattenpump.
Där kan vi tvätta av våra båtar. Endast sjövatten används vid tvättstationen.

Dricksvattenpumpen får bara användas till just dricksvatten med tanke på tillgången. Speciellt inte efter flera torrår i rad.

Sex provpunkter för miljöprovtagning har utförts på vårt område. Proverna har lämnats på lab och analyserats. Där konstaterades att vår klubb är väldigt fri från de miljöskadliga metaller som bottenfärgerna  läcker ut.
I de analyserade proverna ingår även ett prov på bottenslammet utanför sjösättningsrampen.
Detta skall inte tas som bevis på att bottenfärger vi använt/er är ofarliga. Men vi har skaffat oss ett utgångsläge för framtida debatt såväl inom  klubben som med de berörda myndigheterna.

Vår fasta toalett har varit ett problem. För första gången i min kännedom har den blivit överfylld.
Troligen har den använts ovanligt frekvent under säsongen och kommer därför tömmas oftare.

Ett skjul till vår pump för tömning av septitankar kommer att byggas på höstens första arbetsdag. Därefter kan pumpen stå vid vår servicebrygga för direkt användning (bättre sent än aldrig).

Några nya transportkärror har anskaffats för transport av gods till våra båtar.

Mastkranen har inspekterats med tanke på bultar och infästningar och är ok inför upptagningen.

Dykare har kontrollerat bojkättingar och dömt ut några. Ägarna till dessa har försökts att nås enligt uppgift.

Kontroll av kättingar kommer utföras efter båtupptagningen när vattnet blir klarare och inspektionen lättare att genomföra

Nedre delen av vår plan har fyllts och planats ut med geotextil och asfaltskross.  Detta ger oss ett bättre underlag för både uppställda bilar och torrsatta båtar.

Påbörjan av vårt blivande trädäck vid A-bryggan är i gång och samtliga plintar har gjutits.

Påbyggnaden kommer nu att påbörjas och ett färdigt däck kan med lite tur presenteras under september månad.

Klubben har anskaffat en manskapsbod ca 9×2,5m som kommer byggas om till vedeldad bastu försedd med omklädningsdel, bastudel samt dusch.  Bastun kommer placeras i anslutning till trädäcket och förhoppningsvis skall allt vara klart juni 2017.

Ber om ursäkt för att informationen till er alla inte kommit ut tidigare men skyller som alla svenskar på att tiden inte räcker till. Vill i sammanhanget ta av mig hatten för Patrik och Danne som fixar till vårt trädäck ( ryktas att även PG slarvat bort några timmar på projektet ). Nestor och Totte som kollat kätting resp staket och lås. Anna, Lotta, Monika och Tobbe som bland mycket annat ordnat våra mysiga grillkvällar. Tack skall ni ha!!

Ronald