obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Torrsättningar OBF 2016

Välkommen till årets torrsättningsdagar genom föreningens regi.

I år torrsätts båtar 24 september, 1-2 oktober, 8-9 oktober samt 15-16 oktober. Se vidare nedan.

Under dessa tider skall inga andra båtar än dessa båtar torrsättas via rampen på Oxnö. Vid övriga tider är det självklart tillåtet.

En förutsättning för att få sin båt torrsatt är att samtliga avgifter till föreningen är erlagda för år 2016 samt att giltigt försäkringsbesked för båten uppvisas vid uppropet respektive dag.

Under dessa dagar skall inga bilar finnas inom Oxnö Båtförenings område.

Oxnö Båtförening

Till torrsättningsschema med datum och tider