obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Kusteskader vecka 23

Avresa: lördag 15-05-30
Hemkomst: söndag15-06-07

Vi går norr eller söder ut beroende på vädret. Dagsetappernas längd avgörs på morgonen från dag till dag tillsammans med samtliga deltagare, där vi bestämmer oss för en trevlig natthamn. Om någon tycker det blir för korta dagsetapper kan man ju förflytta sig längre samt komma tillbaka, om man så vill. Ni får anmäla erat intresse till mig på e-post: utvecklingsgruppen@oxnobatforening.se

Meddela följande:
Deltar med egen motorbåt.
Deltar med egen segelbåt.
Önskar deltaga på annan båt.
Jag kan ta med Xst personer extra på min båt.
Vill ej ha med några övriga på min båt, utan jag fyller båten själv med besättning.

Anmäl erat intresse så fort som möjligt, dock senast 15-05-17 för då delar vi upp oss på båtarna.

Hälsningar

P-G Andersson