obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Sjösättningarna är igång

20150425_093505Nu är vi igång med sjösättningarna 2015. En nyhet i år är att det till självkostnadspris kommer att finnas möjlighet att grilla korv och hamburgare i anslutning till vår klubbstuga. Vid busväder kan det bli vanskligt med grillarna men vi hoppas på bra väder. Som vanligt vid sjösättningen ska ett giltigt försäkringsbrev uppvisas vid uppropet. Uppropet är 15 min före passets början. Beakta även att båtar kvar på land efter den 1 juni påförs den nya avgiften 5 000 kr/år.

Välkommen ut på Södertörn och vårfagra Gålö.

Varvssektion
Oxnö Båtförening