obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Medlemsinköp av båtstöttor inför höstens torrsättning

Stöttor  för alla typer av båtar och främre mittstötta till motorbåtar inför torrsättningen 2017.

Det finns flera olika leverantörer på marknaden för ändamålsenliga stöttor för båtar.

Medlemmarna i Oxnö Båtförening har i samband med att vi köpte en ny båtvagn till klubben fått ett erbjudande från vår vagnleverantör Seaquip AB för Seaquip stöttor där klubbens medlemmar kan gå ihop och göra en gemensam beställning för komplettering av ändamålsenliga stöttor inför höstens torrsättningar.

Vad vi förstått skulle en sådan här gemensam beställning från medlemmarna generera en rabatt på upp till 20 procent och fri frakt för den gemensamma beställningen till vår hamn. För de av er som köper en komplett uppsättning stöttor ingår den kätting som behövs mellan stöttorna.

För er som väljer att köpa stöttor gemensamt från Seaquip AB gäller följande tillvägagångssätt:

  1. Ring Stefan Fogelström Seaquip AB på telefon 070-757 68 37 och berätta att du är medlem i Oxnö Båtförening och berätta vilken båttyp du har så får du förslag på vilken stötta du behöver
  2. Kontakta medlemmen Lennart Arnerbeck på telefon 070-696 76 07 eller mail: lennartarnerbeck@gmail.com och berätta vilken beställning du vill göra utifrån de råd och tips du fått från Stefan Fogelström. Lennart sammanställer därefter de beställningar medlemmarna gjort och gör en gemensam beställning av Seaquipstöttor.
  3. Därefter bestäms leveransdag (kväll) för stöttorna där det är lämpligt att medlemmarna som beställt stöttor är med och tar emot sin stötta/stöttor.
  4. Lennart Arnerbeck får en gemensam faktura som är splittrad per medlem. Var och en av medlemmarna betalar därefter in sin del av fakturan.

Vi är lovade att få leveransen av stöttor inför torrsättningarna.

För att det här ska fungera behöver vi hantera detta skyndsamt. Lennart behöver få din beställning absolut senast till den 15 september.

Lennart