obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Torrsättning hösten 2017

Torrsättning Oxnö Båtförening 2017

Årets torrsättningar är till vissa delar förändrade. Segelbåtar med hög köl är placerade i samma arbetspass så långt det går. Det medför vissa förändringar i tider.

En förutsättning för att få sin båt torrsatt är att samtliga avgifter för året är erlagda.

Giltigt försäkringsbevis skall uppvisas i samband med upprop inför varje arbetspass. Upprop är alltid 10 minuter före arbetspassets början.

Vi har för avsikt att torrsätta 13 båtar under förmiddagens pass och att torrsätta 12 båtar under eftermiddagens pass. Det är i varje pass några färre båtar än tidigare år. Allt beroende på att vi ännu inte tidigare torrsatt medlemmarnas båtar med den nya vagnen. Förmiddagens pass kan möjligen bli färdig tidigare än beräknat. Av den anledningen gör det inget om de första medlemmarna i eftermiddagspasset finns på plats tidigare än kl 13. Allt för att vi ska kunna utnyttja tiden bäst.

Som vanligt gäller att bilar inte får förekomma på området under torrsättningsdagarna.

Nedan följer några utdrag ur de föreskrifter som gäller för torrsättning som är framtagna under året.

Master får endast inom Varvsområdet förvaras i mastskjulet. I Mastskjulet får enbart master förvaras. Master ska vara avriggade. Utskjutande och/eller vassa delar som icke kan tas bort ska skyddas. Samtliga master som placeras i mastskjulet ska vara märkta med ägarens medlemsnummer och namn. Följ även den nya märkning som är gjord i mastskjulet för längd och vikt

Uppallningsmaterialen ska i god tid vara placerade i närheten av planerad uppläggningsplats och märkt med medlemsnummer och namn. Den ska vara så förberedd att båten kan placeras på plats utan fördröjning. Inträffar fördröjning hänförlig till båtägarens bristande förberedelser och detta medfört att Varvsektionen fått förlängd arbetstid eller fördröjning kommer båtägaren att åläggas att ersätta sådan tid. Om pallningsmaterial bedöms undermålig av Varvsektionen sjösätts båten igen.

Jordspett/fatthakar är förbjudna inom Varvsområdet.

Välkomna

Varvssektion
Oxnö Båtförening

Till tidsschema för torrsättning hösten 2017