obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Nyhetsbrev från ordförande

Då var årets torrsättningar avklarade. Allt gick enligt planeringen och alla båtar kom tryggt upp på land. Jag var själv med och hjälpte till en av dagarna och stämningen var fantastisk hela dagen med många glada medlemmar.

Det som jag noterade är att alla måste tänka på är att ha god ordning på allt material som skall användas vid uppallningen av båten. Minuterna rinner snabbt i väg när saker måste hämtas, fixas och justeras. Några minuter extra på varje båt gör lätt en timme i slutet av upptagningsdagen. God förberedelse är A och O. Om alla tänker på detta så underlättar vi för de som arbetar i Varvsektionen.

Årets sista arbetsdag är också avklarad med goda insatser av alla som var med, så nu är vi redo för höst och vinter.

En grupp bestående av medlemmar ur underhållssektionen och några från styrelsen har gjort en genomgång av all elförbrukning på föreningen. Gruppen har kontrollerat och mätt förbrukning och kom med ett förslag till styrelsen på vad vi kan se över.

De åtgärder som är beslutade skall inte påverka säkerheten eller möjligheten att utföra arbeten på båtar.

Naturligtvis är detta ett steg i att hålla ned föreningens kostnader men också för att göra det vi kan för att som övriga samhället minimera förbrukningen av el.

Vi har under sommaren och hösten omförhandlat ett nytt arrendeavtal med Skärgårdsstiftelsen. Avtalet löper fram till 2027 och förlängs därefter 3 år i taget om ingen part säger upp avtalet.

Arrendekostnaden ökade en del i förhållande till förra avtalet men hamnade på en rimlig nivå. Avtalet är baserat på ett kvadratmeterpris för all landyta och ett pris per utnyttjningsbar meter brygga i vattnet. Vilka regler Skärgårdsstiftelsen ställt upp för vårt nyttjande kan ni läsa om i avtalet som ni hittar på föreningens hemsida under Medlemssidorna.

En rolig nyhet är att medlemmen Lars-Göran Sander har tagit på sig ansvaret att vara administratör för en Facebook sida som kommer vara Föreningens officiella sida. Sidan är en privat grupp bara tillgänglig för de som är med i gruppen. Klicka på, gå med i communityn, och svara på de frågor som kommer upp så ser Lars-Göran till att du kommer in.

Sidan är bara tillgänglig för medlemmar i OBF och jag hoppas att vi alla kan hjälpas åt att utveckla den till en bra kanal mellan medlemmarna där vi kan förmedla information, tips och idéer.

Lars-Göran administrerar och ser till att inläggen håller en god ton men det är vi medlemmar som tillhandahåller och ser till att det finns innehåll på sidan. Nedan finner du en länk till sidan.

https://www.facebook.com/groups/2532990233502786/

Jag hoppas att det här blir en bra kanal för kommunikation mellan oss medlemmar.

För er planering så kan jag meddela att vi på senaste styrelsemötet beslutade att Årsmötet kommer hållas den 14 januari 2023. Platsen blir samma som tidigare, aulan i Kärrtorps Gymnasium. Mer info, kallelse och handlingar kommer.

Gällande byte av låsen på föreningen så har vi börjat få komponenterna levererade men det restar en del på grund av leveransproblem. Förhoppningen är att allt finns på plats så att det kan sättas i drift efter Årsmötet. På Årsmötet kommer vi börja distribuera de nya ”taggarna” som ersätter den fysiska nyckel vi använder idag

Önskar er alla en underbar helg och hoppas att vi ses på Oxnö när vi ser till våra båtar nu under hösten.

Ordförande Mats
Mats Landberg/ordförande OBF