obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Nyhetsbrev från ordförande

Hej alla medlemmar!

Så har vi äntligen passerat sjösättningshelgen. Jag fick i vår båt på söndag morgonen sista sjösättningsdagen, alltid lite nervöst och mycket som ska fixas in i det sista. Men det gick som vanligt fantastiskt bra. Sjö och torrsättningarna går väldigt smidigt med vårt nya system, det känns och är mycket säkrare och fungerar effektivt så att vi sparar tid. Som vanligt en mycket bra insats av grabbarna i varvsgänget som med glatt humör ser till att våra båtar kommer i sjön tillsammans med alla glada båtägare. Och naturligtvis en lika bra och stor insats av tjejerna i klubbsektionen som såg till att alla var mätta och nöjda. Totalt sett en mycket lyckad och trevlig helg med väldigt bra väder.
Varvschefen Kalle försöker organisera sjö och torrsättningar så effektivt som möjligt. Vissa av er kommer kanske flyttas om i turordningen lite och placeras på andra platser för att ytterligare förbättra varvsarbetet. Bland annat kommer Kalle, med anledning av att man på vagnen behöver montera på förlängningar för båtar med djup köl, se till att vi tar upp båtar dessa båtar i en följd för att minska belastningen på varvsgänget.
Vi pratade om detta på styrelsemötet och en del medlemmar har varit oroliga att man blir omflyttad till andra helger, men vi ska försöka styra det till att vi till exempel börjar passet med djupa kölar och sedan bygger om vagnen till lägre båtar, detta för att bara en gång per dag behöva montera på och av förlängarna.

Vi hade en arbetsdag före sjösättningarna där vi färdigställde bryggan vid mastkranen, den har blivit lite större och vi hoppas att detta skall underlätta arbetet vid mastkranen. Nya sektionschefen Stefan har startat upp säsongen med sitt fantastiska gäng med att arbeta med att slutföra alla pågående projekt. Och som vanligt städa och färdigställa vårt område. För er som har saknat Bojekan så är det så att den var i akut behov av reparation, just nu är arbetet inne i ett slutskede och skall snart vara i drift igen. Vi har en hel det elarbeten som skall utföras så att vi har god säkerhet vad gäller elsystemet.
Underhålls sektionen håller på att gå igenom vad som skall göras under året och sätter en prioriteringsordning på det som skall göras. Det finns en hel del att bita i både vad det gäller nödvändig och önskvärd listan.

Jag vill att ni som förvarar trailers på området märker upp era vagnar med namn och medlemsnummer. Det står ett antal trailers som ingen verkar ta ansvar för.
För att komma tillrätta med detta kommer vi märka upp alla omärkta trailers med en banderoll och dom där banderollen sitter kvar på i höst kommer omhändertas av föreningen.

Nu när vi har våra båtar i sjön vill jag på förekommen anledning lyfta upp att vi, som ni förhoppningsvis känner till, har totalt eldnings/grillningsförbud ute på bryggorna. Grilla är ju supertrevligt men det får inte förekomma i närhet till båtarna eller på trä däcken på grund av brandrisken.

Jag har i tidigare brev presenterat alla som arbetar i våra sektioner. Dom jag inte har berättat om är Utvecklingsgruppen som arbetar med utvalda projekt och ser till att bearbeta idéer om hur OBF skall utvecklas framöver. Känner ni att det är något som vi bör förändra eller utveckla framöver så kontakta gruppen eller meddela styrelsen.

Medlemmarna i Utvecklingsgruppen är:
Per Ceder. Sammankallande
Birgitta Olvenmo
Katrin Jäderholm
Mathias Sund
Roger Wennersten

Vi har också genomfört vår första kurs på klubben, Svenne Wijk har under trevliga former hållit en kurs i motorteknik. Kursen hölls vid 3 tillfällen och kursen var nästan fullsatt. Jag tycker att det är fantastiskt bra att vi har kompetens som vi kan dela med oss av och det ger fina möjligheter att knyta nya kontakter i klubben.
Vi har ytterligare 2 kurser på gång. Per Ceder kommer hålla en kurs i båt el och Kalle Ottosson kommer hålla en i konsten att lägga till. Passa på att anmäla er medan det fortfarande finns plats.

Nu ser vi fram mot en fin vår. Jag skall masta på och till helgen blir det premiärtur i det fina vädret vi har just nu. Det känns fantastiskt att veta att det är en hel säsong som väntar just nu.

 

Varma hälsningar
Mats Landberg
Ordförande