obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Nyhetsbrev från ordförande

Vilken start på årets säsong !!

Efter sjösättningarna startade sommaren. Förra året hade vi en riktigt fin maj men i år tror jag alla rekord slås. Vi har varit ute och seglat alla helger sedan sjösättningen och har haft fantastiska dagar med bra segling. Just i denna skrivande stund är jag på jobb mitt på Nordsjön och till och med här har vi haft full sommar, åtminstone fram till idag då det kom en liten storm, men solen skiner fortfarande stormen till trots.

Aktiviteterna på klubben är i full gång, vi har haft ytterligare en arbetsdag och arbetet med färdigställande av pågående projekt håller på för fullt.

Utöver det har vi som ni säkert sett fyllt på med mer grus på vår varvsplan. Vi har under många år haft problem med hållfastheten i marken på nedre delen av planen, detta har åtgärdats och fi har fått mycket bättre stabilitet efter utläggningen av nytt grus. Vi fortsatte med påfyllnad hela vägen upp till stora grinden för att jämna till ytorna vilket gör att det blir enklare att transportera båtar vid torr- och sjösättningsdagarna.

Vi hade en välbesökt träff för alla nya medlemmar i mitten av maj. Deltagarantalet var stort och alla nya fick en presentation av styrelse och sektioner. Vi bjöds på en förträfflig tårta med tillhörande kaffe som klubbsektionen serverade. Uppskattat, trevligt och kul att se alla nya ansikten.

Vår traktor har fått sig en rejäl service efter sjösättningarna och är nu redo för sommaren och kommande torrsättningar under hösten.

Vår boj-eka har som ni säkert märkt inte varit på plats, vi är inne i slutfasen av reparationen av den och hoppas att den ska vara i drift om en dryg vecka.

Aktiviteter som är på gång är kurs i att lägga till som vår Varvschef Kalle kommer hålla söndagen den 3:e, ni som är med på den kommer säkert bli mästare i att göra snygga tilläggningar under sommaren.

Fredagen den 15:e juni kommer det vara grillkväll förstärkt med linedance, det är nog lika bra att ta med lite extra mat för att kompensera för energi tappet under dom fysiska övningarna.

Midsommarfirande kommer att anordnas i Rånö Hamn. Alla aktiviteter och information om dom hittar ni naturligtvis på klubbens hemsida.

På vår hemsida har vi även lagt ut information om säkerhet i båten.
Väldigt mycket bra att tänka på och en bra mall att använda sig av för att ha koll på läget. Att ha tänkt igen vad som kan ske och planera en lösning är viktigt, dels för att kunna hantera en uppkommen situation men framför allt för att se till att undvika att en situation uppstår genom att man är uppmärksam på vad som kan ske. Använd den bifogade informationen så kan många tillbud undvikas.

Jag måste också på förekommen anledning påpeka att el anslutning till båten bara är tillåten på bryggorna när man är närvarande.
Vi har några primära orsaker till detta. Den första är elsäkerhet och brandrisk, el installationer i båtar är inte kontrollerade på samma sätt som i bostäder och det vi ansluter är ofta brandfarligt (batteriladdning, pumpar som kan gå torra och varma mm) Det andra är att vårt elnät på klubben inte är dimensionerat för landström ute på bryggorna. Dessutom är det ju så att vi försöker hålla ner våra kostnader i klubben, elen representerar en betydande del av vår budget och det är en kostnad vi alla får vara med att dela på.
Det är nattvaktens uppgift att ta ut inkopplade elanslutningar till båtar där besättningen inte finns på plats

Vår underhållschef vill att vi tänker på sophanteringen nu under säsongen. Lämna inga sopor utanför vår hushålls- container, det går ofta att få in mer men man måste kanske peta in dom påsar som ligger mitt vid öppningen. Sopor utanför sopcontainern drar till sig djur och orsakar stor nedskräpning. Om det är fullt så får man ta med sig soporna hem och kasta dom hemma.

Det får absolut inte slängas annat än det som är tillåtet i hushållscontainern. Det är tyvärr något som sker kontinuerligt och kostar oss alla mycket pengar i onödan

Nog med pekpinnar. Jag hoppas att sommaren fortsätter som den startat och att ni alla får en fantastisk juni och en riktigt trevlig midsommar.

Vi ses på sjön.

Mats Landberg
Ordförande