obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Nyhetsbrev från Ordförande

Hej på er alla

Då är vi plötsligt i mitten eller snarare slutet av hösten. Alla upptagningar är nu klara och dom flesta av oss som ska stå på land med våra båtar har fått båten täckt och klar för vintern.

Vi fick en förhållandevis mild start på hösten vilket när båtarna var på land gav möjlighet att fixa till saker och ting under bra förhållanden.

Som förra året är det en hel del båtar som kommer ligga kvar i sjön under vintern, det som började som ett test projekt för ett antal år sedan har nu etablerats och fyller en bra funktion i klubben.

Jag vill påminna er om att elanslutningarna till dessa båtar skall sitta i hela vintern och absolut inte tas ut av nattvakten eller någon annan. Båtarna är beroende av att ha kontinuerlig tillkoppling så att det system båtägaren valt för att skydda båten mot frost skador fungerar.

Vi har haft arbetsdagar på området och städat undan i slänten / skogen där vi förvarar vårt pallnings och täckningsmaterial sommartid. Några båtägare har tyvärr råkat ut för att material som inte skulle slängas har försvunnit. Det är mycket viktigt att det som ligger där är tydligt uppmärkt så att man under arbetsdagen ser vad som tillhör en medlem.

 Skärgårdsstiftelsen har tacksamt noterat att vi håller god ordning på området men ser att det fortfarande finns förbättrings- potential. Vi har en mycket bra kommunikation med tillsyningsmannen på Gålö och tillsammans vill vi se till att det är snyggt och prydligt på vårt område.

Mätningarna av båtbottnar blev utförda enligt plan och information om detta har gått ut i ett tidigare nyhetsbrev samt mail till berörda båtägare.
Vi har skickat in en LOVA ansökan om bidrag till kostnaderna för mätningarna samt efterföljande sanering av berörda båtar, jag återkommer med resultatet av den ansökan senare.

Vad gäller upptagsrampen så har vi efter samtal med Skärgårdsstiftelsen haft kontakt med Länsstyrelsen för att vara helt försäkrade om att arbetet inte kommer att bryta mot gällande regelverk för miljö och strandnära arbeten.
Som det ser ut just nu så finns det goda möjligheter att arbetena kommer igång snart.

Vi hade för ett par veckor sedan ett tillgrepp i en båt som låg i vattnet. Bland annat blev navigationsinstrument stulna. Mycket tråkigt att det hänt totalt sett är vi trots allt relativt förskonade från tillgrepp i och ur våra båtar.

Vi har startat ett nytt budgetår det gamla löpte ut den sista oktober och vi arbetar just nu med budgeten inför kommande år. Vi har en hel del projekt som ska tas tag i som jag tidigare berättat om och dessa ska nu planeras in budgeteras så att vi får till en god plan för nästa år. Det är många pusselbitar som skall på plats och vi kommer som vanligt ha en arbetskonferens med alla som arbetar i sektionerna där vi slutligt planerar in allting.

För styrelsens del har vi årets sista möte i slutet av november och efter det blir det årsmöte i början av januari. Planen är att ha samma upplägg som dom senaste åren med möte och efterföljande lunch. Mer info om detta kommer i separata kallelser och på hemsidan.

Önskar er alla en fin avslutning på hösten.

Mats Landberg
Ordförande OBF