obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Nyhetsbrev från ordförande

Våren är på gång.

Ja åtminstone kändes det så i slutet av februari. Nu känns det lite mer avlägset men när jag skriver det här mitt i ”Allt för sjön” – veckan så tycker jag nog att det doftar lite vår trots allt.

Jag besökte mässan i fredags och kan väl bara säga att jag tycker att den tyvärr blir lite tunnare för varje år som går. Fokus ligger på mindre motorbåtar som tar upp största delen av A hallen. Vet inte om det är ett tecken på hur båtägandet kommer att se ut framöver. Skulle kunna passa OBF bra eftersom vi har lediga platser för båtar med en bredd under 2,5 meter i hamnen.

Vi hade styrelsemöte förra veckan där vi har startat upp en projektlista som styr pågående projekt inom föreningen. Projektlistan publiceras som en bilaga till protokollet och kommer finnas tillgänglig på hemsidan. Där kan ni alltså hålla er uppdaterade på vad som sker för tillfället.

På styrelsemötet beslutade vi att investera i ett ronderingssystem för vakten. Det kommer att placeras ut ett antal skyltar som skall läsas av med en streckkodsläsare när man går sin runda. Vi hoppas på detta sätt förenkla och förtydliga vad som skall göras under ett vaktpass samt att det underlättar administrationen för vaktchefen. Innan systemet sätts i drift kommer vi skriva om vaktföreskrifter och instruktioner. Vi återkommer med information när det närmar sig uppstart.

Vår fadderverksamhet är också uppstartad med Lennart Arnerbeck som ansvarig. Från och med nu kommer nya medlemmar få en fadder tilldelad som blir den naturliga kontakten in i föreningen. Vi hoppas på detta sätt se till att man som ny medlem kommer in i OBF på ett bra sätt och via faddern får en god förståelse för hur föreningen fungerar och vilka man skall prata med om vad.

Som ni kanske har sett så fortskrider ramp projektet, grunden för de nya betongelementen börjar bli klar och tillverkningen av betongelementen fortskrider enligt plan hos leverantören, mot slutet av månaden går vi förhoppningsvis in i slutfasen så att allt skall vara väl på plats innan sjösättning.

Jag måste på förekommen anledning tyvärr komma med ett par pekpinnar
Dels angående elanvändningen på området. Vi skall inte lämna elkablar inkopplade till båtar som står på land när vi inte befinner oss på plats. Inkopplad el innebär en ökad brandrisk eftersom installationer inte alltid är av bästa kvalitet mm. Dessutom blir elkostnaderna för föreningen höga och påverkar allas avgifter. Det är heller inte önskvärt att det ligger kablar kors och tvärs över planen och mellan båtarna. När kabeln inte används bör den förvaras under respektive båt.

Båtar som ligger i vattnet under vintern har möjlighet till inkopplad el, all inkopplad el till båten skall då gå via en elmätare så att förbrukningen kan debiteras respektive båt.

Vakten ansvarar för att kablar som sitter i på land tas ur. Detta gäller naturligtvis inte de båtar som är vinterliggare i vattnet. Det har noterats under vintern att en del båtägare har förankrat pressening och täckning i staketet som går runt området. Detta kan skada staketet vid hårda vindar och är alltså inte lämpligt att göra.

Nog med negativt och snabbt över till något roligare.
Vi hade den 2/3 ett planeringsmöte som alla funktionärer var inbjudna till, några mycket effektiva timmar i positiv anda där planer och riktlinjer för året ritades upp.

Bland annat diskuterades hur vi skall uppmärksamma att OBF firar 50 år. En kreativ grupp arbetade med att strukturera alla idéer.
Det jag kan säga redan nu är att jubileet kommer äga rum den 24 augusti med olika aktiviteter under dagen och en avslutande middag på kvällen
Mer information kommer senare men boka redan nu dagen i era kalendrar.

För er information så kommer vi att se över föreningens föreskrifter som ligger på hemsidan. Vi ska se till att dom blir tydligare och enkla att förstå. Kom ihåg att gå in och läsa stadgar och föreskrifter så att ni håller er uppdaterade på vad som gäller. Stadgarna är statiska men föreskrifterna kan ändras när nya förutsättningar kommer upp.

Jag avslutar där jag började med vårens antåg. Tiden för vår rustning närmar sig och det är bara hoppas på att vädret blir bra så att det inte blir alltför stressigt att få båten klar till sjösättning.

Själv ska jag testa lite nya produkter att polera med och se om det går att få ytterligare lite puts och glans. Förhoppningen finns ju alltid där att det skall vara lika blankt och fint hela säsongen.

Vår hälsningar
Mats Landberg

Ordförande