obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Nytt år och med nya möjligheter

Gott Nytt År på er. Vi kan nu lägga 2020 bakom oss, ett år som man kommer kunna läsa om i historieböckerna framöver som året som förändrade mycket i världen och vårt sätt att tänka. Båtlivet har upplevt en boom under året och vi har fått fler nya medlemmar under detta år i jämförelse med tidigare år.

Hjärtligt välkomna alla ni som har haft ert första år i föreningen och jag hoppas att det varit en positiv upplevelse.

Som ni säkert har räknat ut så finns det ingen möjlighet att hålla ett normalt årsmöte för OBF nu i januari som brukligt är eftersom regelverket gör det omöjligt att ha en större sammankomst. Vi har i styrelsen stött och blött ett antal olika alternativ men inte kunnat komma fram till ett glasklart svar på när, var och hur årsmötet kommer hållas. Förutsättningarna förändras kontinuerligt och vi hoppas nu alla på att vaccineringen faller väl ut och att vi får möjlighet att ha mötet innan sommaren.

Vi har efter moget övervägande beslutat att ett digitalt möte inte är aktuellt, detta eftersom vi tror att om det skall kunna genomföras på ett bra sätt troligtvis kräver extern assistans och det innebär en stor kostnad samtidigt som vi tror att våra medlemmar har en önskan att kunna diskutera de frågor vi skall besluta om på ett enkelt sätt. Vi tror helt enkelt att den digitala vägen kommer göra det krångligt. För att vi skall kunna driva föreningen fram till årsmötet, när det nu blir av, så kommer sittande styrelse agera som en interimsstyrelse. Detta innebär att vi förvaltar föreningen och ser till att allt löpande fungerar som det ska men vi fattar inga beslut gällande investeringar eller andra aktiviteter som påverkar föreningens ekonomi. Vi kommer skicka ut verksamhetsberättelsen som berättar om förra året och presenterar föreningens ekonomiska resultat.

Övriga handlingar kommer skickas ut i god tid innan vi skall ha årsmötet. Vi gör så eftersom vi vill att alla handlingar ska vara kompletta och aktuella vid tidpunkten för mötet. Nya förutsättningar kan göra att handlingar behöver uppdateras.
Valberedningen har presenterat kandidater till styrelsearbetet och vi väntar på valberedningens förslag på hur den nya styrelsen ska se ut. Tyvärr har Pälle Unnemark valt att inte delta i valberedningens arbete, vilket gör att valberedningen också kan behöva tid på sig för att komma i mål med arbetet.

Vad gäller årets avgifter kommer styrelsens förslag till årsmötet vara att vi behåller samma avgifter som förra året. Avierna kommer som vanligt skickas ut i februari för betalning i slutet av den månaden. Om årsmötet senare skulle besluta annat så får detta regleras efter årsmötet.

Vi skall under våren inför kommande arbetsdagar se till att fortsätta med det arbete som jag talat om tidigare med att dela ut mindre ansvarsområden till medlemmar som man tar istället för en arbetsdag. Jag har tillsammans med underhållssektionen arbetat fram en underhållsplan där delmomenten i föreningsområdets underhåll är specificerade. Med den som underlag har jag en god förhoppning att komma i mål med detta projekt under 2021-22.

Jag vill också meddela att Regina Bermvik som varit sekreterare i styrelsen kliver av sitt uppdrag redan nu och inväntar inte kommande årsmöte. Regina har varit en fantastisk tillgång som förutom det vanliga sekreteraruppdraget lagt ett enormt arbete på våra årsmöteshandlingar. Hon har hållit ordning på oss andra i styrelsen och alltid ställt kritiska frågor på mötena som har fått oss att tänka efter innan vi fattar beslut. Ett stort tack Regina för allt arbete som du har lagt ner på OBF.

Avslutningsvis en liten uppmaning till er att ta en sväng och titta till era båtar. Det har blåst en hel del sista tiden och nu har det kommit lite snö också. Jag har varit nere och sett att en del presenningar ligger lite på trekvart. Vädret håller oss som vanligt sysselsatta.

Vinterhälsningar

Mats Landberg

Ordförande OBF