obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Påminnelse – medlemmar till utvecklingsrådet

Vi vill återigen påminna om att föreningen behöver medlemmar till det nystartade utvecklingsrådet. Tanken är att utvecklingsrådet ska jobba med långsiktiga utvecklingsfrågor. Vi ser gärna kvinnliga och yngre sökande och gärna motorbåtsägare, men givetvis diskriminerar vi ingen. Det viktiga är engagemang för klubbens framtid.

Intresserade får gärna kontakta Rune Helmby (08-777 07 86) eller Björn Hollertz (070-595 29 86).