obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Nyhetsbrev från ordförande

Hej på er

Så här i slutet av mars månad börjar man hoppas och kanske tro på att det kommer en vår och sommar i år också efter en lång vinter.
Det har varit rejält kallt sista tiden, påsken infaller tidigt i år och det ser tyvärr inte ut att bli speciellt varmt då heller.

 Förra året monterade jag bogpropeller innan sjösättning och det var inte lätt att få till plastningen i kylan. Så jag hoppas att det blir varmt snart så att ni som har projekt på gång får en möjlighet att hinna med allt innan sjösättningen.

 Varvssektionen sjösätter sina båtar den 28:e april och den 1, 5 och 6:e maj sjösätter vi alla andra.
Det blir den andra sjösättningen med vår nya hydraul vagn som vi är mycket nöjda med, varvsektionen känner ett stort förtroende för utrustningen och säkerheten i arbetet har höjts väsentligt.

Sjösättningslistor finns på hemsidan under fliken medlemssidor.

Jag önskar att ni alla går igenom ert pallningsmaterial innan sjösättningen för att se till att allt ser bra ut och är säkert, diskutera gärna med varvspersonalen om ni behöver ändra eller förbättra någonting. Varvsgänget tjänar mycket tid vid sjösättning och framförallt torrsättningen om alla har ett bra pallningsmaterial som det är ordning på. Enbart någon minut extra tid per båt resulterar snabbt i en extra halvtimme.

Sedan senaste brevet från mig har vi haft årets planeringsdag för OBF med deltagare från sektionerna.
Varv- och underhålls sektionen planerade in tidpunkter för respektive aktivitet.
Vi har skapat ett arbetsdokument där vi lägger in aktiviteter på en tidsaxel och vem som är ansvarig, jag bifogar detta så kan ni se vad som är planerat under året. Till dokumentet
I dokumentet finns även klubbsektionsaktiviteter och annat som ska planeras in i tid.
Jag vill att ni ser det här dokumentet som en information om vad vi jobbar med. Vad gäller kommande uppdaterade aktiviteter så är det klubbkalendern på hemsidan som ni skall hålla koll på.

På planeringsdagen ingick jag i en grupp där vi diskuterade och planerade hur vi ska hantera TBT problematiken. Styrelsen kommer under de närmaste veckorna återkomma med ett brev där vi förklarar hur vi går vidare.
I stora drag är planen att vi från föreningens sida skall upphandla provtagning av båtbottnar som är aktuella och därefter begära offerter på en gemensam upphandling av blästring.

Jag vill också påminna er om att skriva upp er på vakt. Det har funnits en del luckor senaste tiden och det är viktigt att vi har vakt varje natt så att vi slipper oväntat besök i våra båtar.

Inför vårrustningen är det också viktigt att vi tänker på att hantera era sopor på ett förståndigt sätt.
Vi har vår hushållscontainer som enbart är avsett för sådant man normalt sätt slänger i hushållssopor. Vår returstation vid stora grinden måste vi gemensamt se till att hålla ordning på och sortera ut batterier och annat farligt avfall. Sophanteringen kostar mycket pengar och om vi ser till att sköta den hanteringen kan vi spara en del som vi kan göra trevligare saker för

 Jag uppmanar er som vanligt att ta en tur till Oxnö för att se till att allt ser bra ut och dessutom skriva upp er i vaktboken.

 Just nu ser jag mest fram emot att vi får träffas nere på klubben under vårrustningarna och att vi efter det får några riktigt fina sjösättningsdagar.

 Hälsar
Mats Landberg
Ordförande