obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Resultat av utvecklingsgruppens enkät

Vi kan glädja oss åt en hög svarsfrekvens på våra enkätfrågor, till dags datum har cirka 140 svar inkommit.

En sammanfattning av enkätresultatet redovisas nedan. Klicka på diagrammen för att förstora.

Enkäten har presenterats för styrelsen som kommet att använda sig av resultatet i det fortsatta arbetet med att utveckla klubben. För att omgående ta tillvara på en del utfallet så är avsikten att bilda ett antal arbetsgrupper som alla medlemmar välkomnas att deltaga i.

Grupperna är:

  • ”Eskader” ansvarig PG Andersson, separat nyhetsbrev har gått om denna aktivitet
  • ”Familjedag” ansvarig Birgitta Olvenmo
  • ”Kurser” saknas ansvarig för denna aktivitet
  • ”Studiebesök” saknas ansvarig för denna aktivitet
  • ”Vinterliggare” Utvecklingsgruppen har fått i uppdrag att ta fram förslag/regelverk
  • ”Standardhöjning av klubbområdet” Även här har utvecklingsgruppen fått i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som på kort och lång sikt höjer standarden på vår anläggning.

Slutligen en uppmaning, ni som är intresserade av att deltaga i någon av grupperna, kontakta styrelsen eller utvecklingsgruppen.

Mvh,

Oxnö Båtförening Utvecklingsgrupp

Skärmavbild 2013-09-03 kl. 18.18.52 Skärmavbild 2013-09-03 kl. 18.18.40 Skärmavbild 2013-09-03 kl. 18.18.25 Skärmavbild 2013-09-03 kl. 18.18.15 Skärmavbild 2013-09-03 kl. 18.18.01 Skärmavbild 2013-09-03 kl. 18.17.51 Skärmavbild 2013-09-03 kl. 18.17.36 Skärmavbild 2013-09-03 kl. 18.17.25 Skärmavbild 2013-09-03 kl. 18.17.02