obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Självupptagare?

Styrelsen vill informera om att nya medlemmar 2010/2011 som är självupptagare (som ombesörjer upptagning/sjösättning av sin båt själv) inte kan erbjudas möjlighet att förvara sina trailers på klubbens område under sommaren. Detta pga av platsbrist. Befintliga medlemmar som tidigare har erbjudits denna möjlighet kan fortsätta med sommarförvaring av sin trailer, men som sagt, vi har ej plats för några fler.

Därmed blir det även aktuellt att efterlysa en medlem som kan agera samordnare för självupptagarna. Det har under de senaste åren blivit fler självupptagare på Lilla plan. I kombination med att många av dessa har egna trailers så blir området lätt rörigt och det kan vara svårt att komma åt. Dessutom verkar vissa båtar ha växt fast …

Har du lust att engagera dig i lite klubbarbete och hjälpa till att bringa lite mer ordning kring självupptagarna på Lilla plan? Hör av dig till någon i styrelsen så kan vi berätta mer.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen