obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Torrsättningstider hösten 2015

Torrsättningarna startade den 26 september 2015 med Varvsektionens båtar.

Helgen den 3-4 oktober fortsätter vi med torrsättningar. Detsamma gäller helgerna 10-11 och 17-18 oktober.

Torrsättningslistor anslås löpande i vårt klubbhus på Oxnö. De publiceras även sporadiskt på vår hemsida. Torrsättningslistorna anslås alltid först i vårt klubbhus ute på Oxnö.

Se torrsättningstiderna för resp. båtägare genom att klicka på länken nedan:
Torrsättningslistor 2015 (PDF-fil)

Nya medlemmar som har båtar som ska torrsättas i föreningens regi bör kontakta  Mikael Nysten kvällstid på telefon 070-67 87 369 innan båten skall torrsättas. Ett tips är att besöka vår hamn för att se hur torrsättningen går till innan den egna båten torrsätts.

Som vanligt vid all hantering av båtar i vår förening ska ett giltigt försäkringsbrev uppvisas vid uppropet. Varvsektionen torrsätter inte båtar utan giltigt försäkringsbrev för respektive båt.

Det är två torrsättningspass per dag, 07:00-11:30 och 12:00-18:00.

Ett problem vi haft tidigare år är parkerade bilar på området då torrsättningar pågår. Vi som jobbar med torrsättningarna utgår ifrån att det problemet inte längre existerar.

Genom Anna Hejdenbergs och Lotta Loshammars försorg kommer det att finnas möjlighet att köpa korv och hamburgare, kaffe, tilltugg och dryck under torrsättningsdagarna.

Välkommen ut på Södertörn och vackra Gålö.

Varvssektion
Oxnö Båtförening