obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Viktigt vid byte till större båt

Du som funderar på att byta till en större båt måste först tala med föreningens hamnkapten Gunnar Tulldahl och varvschef Mikael Nysten för att säkerställa att det finns plats för en större båt i hamnen och på varvsplan. Utrymmet i såväl hamnen som på varvsplan är mycket begränsat och det är inte självklart att vår anläggning har plats för en större båt.