obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Besök på Djurgårdsvarvet

Den 27 november 2013 hade Utvecklingsgruppen ordnat ett studiebesök på Nya Djurgårdsvarvet. Ett 20-tal medlemmar deltog. Vi guidades av Per Wermelin, en stor träbåtsentusiast och initiativtagare till varvet. I och med att besöket ägde rum på kvällstid var en del verksamheter stängda. Vi fick dock möjlighet att se tillverkning i svarveriet samt en del av de renoveringsprojekt man har, samt de allmänna lokaler man har.

En av deltagarna, Lennart Arnerbeck, tog bilderna.