obf
obf
59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Byte av vissa lås på OBF.

Fyra stycken lås på klubben är bytta.
I dessa lås passar endast nya AA-nyckeln:

Nyckelskåpet
Containern
Förrådet vid Toan
Ladan vid A-bryggan

Detta för att styra upp att det endast är de som behöver komma in i dessa utrymmen för att utföra det ideella arbete man tagit på sig. Lite mer ordning och reda ska det förhoppningsvis bli.

De som styrelsen anser behöver ha tillträde, kommer att meddelas via e-post om hur och när nya AA-nyckel kan kvitteras ut.

Hälsningar
Per-Gunnar Andersson
Hamnkapten