59°04'12"N 18°13'64"E

Oxnö Båtförening är en ideell förening med ca 350 medlemmar och ca 300 bryggplatser för båtar i varierande storlekar. Oxnö Båtförening bildades i november 1969 och har utvecklats till en omtyckt och eftertraktad båtklubb. Föreningens hamn- och varvsområde ligger vid Oxnö på södra Gålö, längst in i Långgarnsviken, vars mynnig på norra Mysingen endast ligger 2 sjömil från våra bryggor. Där utanför breder hela Stockholms södra skärgård ut sig.

Miljö

Inget LOVA-bidrag

Hej medlemmar,

Måste tyvärr tragisk meddela att vi ej får bidrag för att sanera våra båtbottnar från TBT.

Läs.. 

Länsstyrelsen Stockholm har beslutat att avslå er ansökan om LOVA-stöd. I år så prioriteras projekt med inriktning övergödning framför projekt som rör Giftfri Miljö. Det ligger i linje med regeringens satsning.

Mvh
Per Elvin
Miljöansvarig

Ang intyg från TBT-mätningarna

Hej Medlemmar,
nu har intyg från TBT-mätningarna börjat skickas ut. De med medlemsnummer upp till 500 skall ha fått sitt resultat. Det kan dröja några veckor till med alla resultat då undertecknad är i förvärvslivet och arbetet är mycket tidsödande.
Om ni vet med er att ni haft TBT-mätning men ej fått resultat vänligen kontakta Per.elvin@mail.se

Med vänlig hälsning

Per Elvin